Protect Sheet

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password, and select the elements of the sheet to protect.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Tools - Protect Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Review - Protect Sheet

From the sheet navigation bar:

Choose Protect Sheet.

From toolbars:

Icon Protect Sheet

Protect Sheet

Choose Edit - Cell Protection to activate sheet protection with current cell protection settings.


warning

Hücreleri düzenlenebilir olmaktan korumak için, Biçim - Hücreler - Hücre Koruması sayfa sekmesinde veya Hücreleri biçimlendir kısa yol menüsünde Korumalı onay kutusu işaretli olmalıdır.


Protect this sheet and contents of the protected cells

Mark this checkbox to activate protection of sheet and cell contents.

Password / Confirm

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes. Confirm the password entered in the first box.

Allow users of this sheet to

Select the elements to protect from user actions:

Korumasız hücreler veya hücre aralıkları korumalı bir çalışma sayfası üzerine Araçlar - Sayfayı Koru ve Biçim - Hücreler - Hücre Koruması menülerini kullanarak ayarlanabilir:

  1. Koruması kaldırılacak hücreleri seçin

  2. Biçim - Hücreler - Hücre koruması'nı seçin. Koruma altında onay kutusundaki işareti kaldırın ve Tamam düğmesine tıklayın.

  3. Araçlar - Sayfayı Koru menüsünde, sayfanın korumasını etkinleştirin. Bu seçim hemen geçerli olur, yalnızca adım 1'de seçtiğiniz hücre aralığı düzenlenebilir.

To later change an unprotected area to a protected area:

  1. Select the range of cells that will be protected.

  2. On the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box.

  3. Choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

Ayrıca sayfa koruması, ekranın altındaki sayfa sekmelerinin bağlam menüsünü de etkiler. Sil ve Taşı/Kopyala komutları seçilemez.

Eğer bir sayfa korumalı ise, Hücre Biçemlerini düzenleyemez ya da silemezsiniz.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled, with the exceptions of the settings for columns and row of the Tools - Protect Sheet dialog. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Kaydedildikten sonra, korumalı hesap tabloları yalnızca Dosya - Farklı Kaydet komutu kullanılarak yeniden kaydedilebilir.

note

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Lütfen bizi destekleyin!