Çalışma Sayfasını Koruma

Etkin çalışma sayfasındaki hücrelerin düzenlenmesine engel olur. Çalışma Sayfasını koru iletişim penceresini açarak sayfa korumasını parolalı ya da parolasız ayarlamak için, Araçlar - Sayfayı koru komutunu seçin.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Protect Sheet.


Uyarı Simgesi

Hücreleri düzenlenebilir olmaktan korumak için, Biçim - Hücreler - Hücre Koruması sayfa sekmesinde veya Hücreleri biçimlendir kısa yol menüsünde Korumalı onay kutusu işaretli olmalıdır.


Korumasız hücreler veya hücre aralıkları korumalı bir çalışma sayfası üzerine Araçlar - Sayfayı Koru ve Biçim - Hücreler - Hücre Koruması menülerini kullanarak ayarlanabilir:

  1. Koruması kaldırılacak hücreleri seçin

  2. Biçim - Hücreler - Hücre koruması'nı seçin. Koruma altında onay kutusundaki işareti kaldırın ve Tamam düğmesine tıklayın.

  3. Araçlar - Sayfayı Koru menüsünde, sayfanın korumasını etkinleştirin. Bu seçim hemen geçerli olur, yalnızca adım 1'de seçtiğiniz hücre aralığı düzenlenebilir.

Korumasız bir alanı sonradan korumalı bir alana çevirmek için, aralığı seçin. Akabinde, Biçim - Hücreler - Hücre Koruması sekme sayfasında, Koruma altında kutusunu işaretleyin. Son olarak, Araçlar - Sayfayı Koru menüsünü seçin. Önceleri yazılabilir olan aralık şimdi korumalı olmuştur.

Ayrıca sayfa koruması, ekranın altındaki sayfa sekmelerinin bağlam menüsünü de etkiler. Sil ve Taşı/Kopyala komutları seçilemez.

Eğer bir sayfa korumalı ise, Hücre Biçemlerini düzenleyemez ya da silemezsiniz.

Korumalı sayfa ya da hücre aralığı, koruma devre dışı bırakılıncaya kadar değiştirilemez. Korumayı devre dışı bırakmak için Araçlar - Sayfayı Koru komutunu seçin. Parola ayarlanmamışsa, sayfa koruması hemen devre dışı bırakılır. Sayfa parola korumalıysa, parolayı girmeniz gereken Sayfa Korumasını Kaldır iletişim kutusu açılır.

Kaydedildikten sonra, korumalı hesap tabloları yalnızca Dosya - Farklı Kaydet komutu kullanılarak yeniden kaydedilebilir.

Parola (isteğe bağlı)

Yetkisiz değişikliklere engel olarak çalışma sayfanızı korumak için, parola girmenize imkan tanır.

Not Simgesi

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!