Hatayı izle

Seçili hücrede hataya neden olan bütün hücrelere doğru izleme okları çizer.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Lütfen bizi destekleyin!