Etkileyenleri İzle (Örnekleri İzle)

Bu işlev ile, formül içeren aktif hücre ile formülde kullanılan diğer hücreler arasındaki ilişki görüntülenir.

Çalışma sayfasında izlemeler işaretleme oklarıyla gösterilir. Aynı zamanda, aktif hücredeki formülde bulunan bütün hücrelerin aralığı mavi bir çerçeveyle vurgulanır.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


Not Simgesi

Bu işlev katmanlar prensibiyle çalışır. Örneğin, eğer formüldeki etkileyen hücre aynı zamanda bir ok ile izlenerek gösterilmişse, buı komutu tekrarladığınız zaman, izleme okları bu hücreyi etkileyen diğer hücrelere doğru çizilecektir.


Lütfen bizi destekleyin!