Koşullu Biçimlendirme

Belirli koşullara bağlı biçimlendirme biçemleri tanımlamak için Koşullu Biçimlendirme'yi seçin. Eğer bir biçem bir hücreye atanmışsa değişmeden kalır. Buraya girilen biçem sonra değerlendirilir. Kullanılabilecek çok çeşitli türde koşullu biçimlendirmeler mevcuttur.

Hücre değerlerinin içeriklerini veya formülleri sorgulayacak birden çok koşul girebilirsiniz. Koşullar birinciden sonuncuya doğru hesaplanırlar. Eğer birince koşul sağlanırsa tanımlanmış biçem uygulanır. Aksi halde ikinci değerlendirilir ve onda tanımlı biçem kullanılır. Onun da sağlanmaması durumunda sıradaki koşula geçilir ve bu böyle devam eder.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Conditional.


Uyarı Simgesi

Koşullu biçimlendirmenin uygulanabilmesi için otomatik hesaplama açık olmalıdır. Veri – Hesapla – Otomatik Hesapla menüsünü seçin (otomatik hesaplama açık olduğunda yanında bir onay imi görürsünüz).


Şart

İstediğiniz kadar çok durum tanımlayabilirsiniz.

Koşullu biçimlendirmenin açılan kutuda listelenen girdilerden birine bağlı olup olmadığını belirtin:

Renk Ölçeği

Bu, Koşul alt menü girdisindeki Tüm hücreler'i seçtiğiniz durumdaki ile aynı iletişim kutusudur. Bir aralığa her bir hücrenin değerine bağlı olarak iki ya da üç rengin bir renk ölçeğini uygular. Bunun tipik bir örneği sıcaklıkların bir dizisi olabilir, düşük sıcaklıklar mavi, daha sıcak olanlar kırmızı, ara değerler de geçişlerle gösterilir.

Hesaplama yöntemini belirlemek için iki "uç" renk seçmelisiniz. Uygulanacak renk hesaplaması şu değerlere bağlıdır: En az - En çok - Yüzdelik - Değer - Yüzde - Formül.

En düşük ve en yüksek değerleri aralığın belirlenmesi için yeterlidir. Diğer seçenekler bir değer (Yüzdelik, Değer, Yüzde) veya hücre kaynağı ya da formül (Formül) ile belirlenmelidir.

Ayrıntılı açıklama ve örnekler için lütfen TDF Wikisinde Bir Renk Ölçeği Duruma Bağlı Biçimlendirmesi nasıl uygulanır sayfasına bakın.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Simge Takımı

Bir değerin eşik değerine bağıl konumunun çizilmesi istenmektedir. Simge seti eşik değerini belirleyecek ve siz simgelerin türünü seçeceksiniz. Kullanılabilir simge setleri:

Her simgenin görüntülenme koşulu bir bağıl değerle (Değer), bir aralıktaki sayıların yüzde değeriyle (Yüzde), aralık değerlerinin yüzdesiyle (Yüzdelik) veya formülle (Formül) belirlenebilir.

Daha ayrıntılı açıklama ve örnekler için lütfen TDF Wikisinde Simge Setinin Duruma Bağlı Biçimlendirmesi alanına bakın.

Tarihler

Bu seçenek açılan kutudan seçeceğiniz güne bağlı tanımlı bir biçemi uygulayacaktır: Bugün - Dün - Yarın - Son 7 gün - Bu hafta - Geçen hafta

Koşullu Biçimlendirmeyi Yönet

Bu iletişim penceresi çalışma sayfasında tanımlanmış bütün koşullu biçimlendirmeleri görmenize imkan verir.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


Koşullu Biçimlendirme iletişim penceresi açılır. Buraya bir veya daha fazla koşullu biçimlendirme ekleyebilir, çıkartabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Koşullu Biçimler listesi, geçerli çalışma sayfasında ayarlanan aktif koşullu biçimlendirme kurallarını görüntüler. Belirli bir aralık için tanımlanmış çok sayıda kural olsa bile, her hücre aralığı için yalnızca ilk kural listelenir.

Bir hücre aralığında bir koşullu biçimlendirme tanımlamışsanız ve bu aralığın bir parçası için yeni bir koşullu biçimlendirme tanımlamayı denerseniz bir uyarı iletisi gösterilecek ve (tüm aralıktaki) koşullu biçimlendirmeyi düzenlemek mi istediğiniz yoksa (seçili aralık için) yeni bir koşullu biçimlendirme mi tanımlamak istediğiniz sorulacaktır.

Please support us!