Otomatik Biçimlendirme

Bu komutu seçilmiş çalışma sayfası aralığına bir otomatik biçim uygulamak veya kendi otomatik biçemlerinizi tanımlamak için kullanın.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

Otomatik Biçimlendirme


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Biçim

Çalışma sayfanızda seçilmiş aralığa otomatik biçemlendirme uygulanması için, önceden tanımlanmış bir otomatik biçem seçin.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Ekle

En azından 4 x 4 hücreli olan seçili aralığın biçemlendirmesini, öntanımlı otomatik biçimler arasına eklemenizi sağlar. Otomatik Biçimlendirme Ekle iletişim penceresi görüntülenir.

Bir isim girin ve Tamam'a tıklayın.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Yeniden adlandır

Seçilen Otomatik Biçimin adını değiştirebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Otomatik Biçimlendirmeyi Yeniden İsimlendir iletişim kutusu açılır. Otomatik biçimin yeni adını buraya girin.

Biçimlendirme

Bu kısımda, kullanılabilir biçimlendirme seçeneklerini seçebilir ya da seçimlerini kaldırabilirsiniz. Elektronik sayfanızda bulunan ayarları korumak istiyorsanız, ilgili seçeneğin seçimini kaldırın.

Sayı biçimi

İşaretlendiğinde, seçili hücrelere biçemin sayı biçimini uygulamak istediğiniz anlaşılır.

Kenarlıklar

İşaretlendiğinde, alana seçilmiş biçemin kenarlık biçimini uygularsınız.

Yazı Tipi

İşaretlendiğinde, seçili hücrelere yazı fontu ayarlamak istediğiniz anlaşılır.

Desen

İşaretlendiğinde, seçili hücrelerin desenini ayarlamak istediğiniz anlaşılır.

Hizalama

İşaretlendiğinde, seçili hücrelere biçemin hizalama özelliklerini uygulamak istediğiniz anlaşılır.

Genişlik/yüksekliği ayarla

İşaretlendiğinde, seçili hücrelerin yükseklik ve genişliğini ayarlamak istediğiniz anlaşılır.

Lütfen bizi destekleyin!