Biçemler

Hücrelere ve sayfalara biçemler atamak için Kenar Çubuğunun Biçemler sekmesini kullanın. Mevcut biçemleri uygulayabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir ya da yeni biçemler oluşturabilirsiniz.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Bu komuta erişmek...


Bir hücre biçemi nasıl uygulanır:

  1. Hücre veya hücre aralığını seçin.

  2. Biçemler penceresinden istediğiniz biçeme çift tıklayın.

Cell Styles

Displays the list of the available Cell Styles.

Icon Cell Styles

Hücre Biçemleri

Drawing Styles

Show styles for formatting graphical elements, including text objects.

Icon Drawing Styles

Drawing Styles

Page Style

Belgenizdeki bütün sayfalar için bir görünüm belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Icon Page Styles

Sayfa Biçemleri

Doldur kipi

Doldurma biçim kipini açar veya kapatır. Biçemler penceresinde seçili olan stili nesnenize uygulamak için bunu kullanın.

Icon Fill Format Mode

Doldur kipi

Boya kutusu ile yeni bir biçem nasıl uygulanır:

  1. Biçemler penceresinden istediğiniz biçemi seçin.

  2. Doldurma biçim kipi simge düğmesine tıklayın.

  3. Biçimlemek için hücreye tıklayın, veya bütün aralığı biçimlemek için farenizi ilgili hücreler üzerinde sürükleyin. Diğer bölgeler içinde eylemi tekrarlayın.

  4. Bu kipten çıkmak için, tekrar Doldurma Biçim Kipi simge düğmesine tıklayın.

Seçimden Yeni Biçem

Seçilmiş olan nesneyi temel alarak yeni bir biçem yaratır. Biçem Oluştur iletişim kutusunda biçem için bir ad atayın.

Icon New Style from Selection

Seçimden Yeni Biçem

Biçemi Güncelle

Biçemler penceresinde seçilmiş olan biçemi, belgenizde seçmiş olduğunuz nesnenin tanımlı özellikleriyle değiştirerek günceller.

Icon Update Style

Biçemi Güncelle

Biçem Listesi

Seçilmiş olan stil kategorisindeki stilleri görüntüler.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Biçem Grupları

Uygun olan biçem gruplarını listeler.

Lütfen bizi destekleyin!