Yazdırma Aralıklarını Düzenle

Yazdırma alanı belirleyebileceğiniz bir diyalog açar. Ayrıca her bir sayfada tekrar edecek satır ve sütunları da ayarlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Her Sayfada Satırları veya Sütunları Yazdırma

Bir Çalışma Sayfasında Yazdırma Aralıklarının Tanımlanması

Yazdırma aralığı

Tanımlanmış bir yazdırma aralığını düzenlemenizi sağlar.

Etkin hesap tablosunda bir yazdırma aralığını silmek için -hiçbiri- elemanını seçin. Geçerli çalışma sayfasını yazdırma aralığı olarak seçmek için -tam sayfa- elemanını seçin. Geçerli çalışma sayfasında seçmiş olduğunuz hücreleri yazdırma aralığı olarak seçmek için -seçim- öğesini seçin. -kullanıcı tanımlı- elemanını seçerek, daha önce Biçim – Yazdırma Aralıkları - Tanımla menü komutunu kullanarak tanımlamış olduğunuz yazdırma aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şayet Çalışma Sayfası - İsimlendirilmiş Aralıklar ve İfadeler - Tanımla menü komutuyla önceden adlandırılmış aralıklar varsa, bu isimler liste kutusunda görüntülenecektir.

Sağ taraftaki metin kutusunda bir isim veya hücre başvurusu girebilirsiniz. Eğer imleç Yazdırma Alanı metin kutusunda ise, fareniz ile hücreleri seçerek de yazdırma aralıklarını belirleyebilirsiniz.

Küçült / Büyüt

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla

Yinelenecek satırlar

Tüm sayfalarda bastırılması için bir veya daha fazla satır seçin. Sağdaki metin kutusunda satır başvurusunu girin. Örneğin, "1" veya "$1" veya "$2:$3" gibi. Liste kutusunda -kullanıcı tanımlı- metini görüntülenir. Sayfalarda yinelenen satırı silmek için -hiçbiri- 'ni de seçebilirsiniz.

Ayrıca, İmleç iletişim kutusundaki Yinelenecek satırlar metin alanındaysa, fareyi elektronik sayfa içinde sürükleyerek de yinelenen satırları tanımlayabilirsiniz.

Küçült / Büyüt

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla

Yinelenecek sütunlar

Tüm sayfalarda bastırılması için bir veya daha fazla sütun seçin. Sağdaki metin kutusunda satır başvurusunu girin. Örneğin, "A" veya "AB" veya "$C:$E" gibi. Liste kutusunda -kullanıcı tanımlı- metini görüntülenir. Sayfalarda yinelenen sütunu silmek için -hiçbiri- 'ni de seçebilirsiniz.

Ayrıca İmleç iletişim kutusundaki Yinelenecek sütunlar metin alanındaysa, fareyi elektronik sayfa içinde sürükleyerek de yinelenen sütunları tanımlayabilirsiniz.

Küçült / Büyüt

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla

Please support us!