En Uygun Satır Yükseklikleri

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Ekle

Bir satırdaki en büyük karakter ile hücre sınırları arasındaki ekstra boşluğu ayarlar.

Varsayılan değer

En uygun satır yüksekliği için varsayılan değeri geri yükler.

Lütfen bizi destekleyin!