Hücreleri Biçimlendir

Seçili hücrelere özellikler uygulanması veya biçimlendirme seçenekleri tanımlamanıza izin verir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Cells.

From the context menu:

Choose Format Cells.

From the keyboard:

Press +1.


Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Hizalama

Mevcut hücre veya seçili hücrelerin içerikleri için hizalama seçenekleri ayarlar.

Asya Baskı Düzeni

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Hücre Koruması

Seçilmiş hücrelere koruma seçeneği tanımlanır.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!