External Links

Çalışılmakta olan belgeye bir HTML, Calc, CSV veya Excel dosyasını bağlantı olarak ekler. Veri adlandırılmış bir aralık içinde olmalıdır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - External Links.

From the tabbed interface:

Choose Data - External Links.

From toolbars:

Icon External Links

External Links


Harici veri kaynağı adresi

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Alternatively, click Browse button to select the file name from a file dialog that opens. Only then will the URL be requested from the network or file system.

note

Harici CSV dosyasına bağlanırken CSV veri içe aktarma için bir iletişim kutusu görüntülenir.


Mevcut tablolar/aralıklar

Select the table or the data range that you want to insert. If the selected Calc or Excel document contains no named range, spreadsheet data cannot be inserted and OK button will remain inactive

Her zaman güncelle

Harici verinin çalışılmakta olan belgeye yeniden yüklenmesi için, beklenilecek süreyi saniye olarak girin.

Lütfen bizi destekleyin!