Etiket Aralığını Belirleme

Bir etiket aralığı tanımlayabileceğiniz iletişim penceresi açar.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Adresleme için İsimlerin Tanınması

Bir etiket aralığındaki hücre içerikleri formüllerdeki isimler gibi kullanılabilir - LibreOffice bu isimleri önceden tanımlanmış gün veya ay adlarında olduğu gibi tanır. Bu isimler bir formül giriliyorken otomatik tamamlanırlar. Ek olarak, Etiket aralıkları olarak tanımlanmış isimler otomatik olarak oluşturulmuş adlara göre daha yüksek önceliğe sahiptirler.

Not Simgesi

Farklı çalışma sayfalarında aynı adlı etiketleri ayarlayabilirsiniz. LibreOffice önce etkin sayfadaki etiket aralıklarını araştırır, ve aramanın başarısız olmasından sonra, diğer çalışma sayfalarındaki aralıkları araştırır.


Aralık

Her bir etiket aralığının hücre başvurusunu görüntüler. Listeden bir etiket aralığını silmek için, önce onu seçin ve Sil düğmesine tıklayın.

Daralt / Genişlet

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Daralt Simgesi

Küçült

Genişlet Simgesi

Genişlet

Sütun etiketleri içerir

Şu anki etiket aralığı sütun etiketlerini içerir.

Satır etiketleri içerir

Şu anki etiket aralığı satır etiketlerini içerir.

Veri aralığı için

Geçerli olan etiket aralığı için veri aralığını ayarlar. Düzenlemek için, fare ile tıklayarak sayfada başka bir aralık seçin.

Daralt / Genişlet

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Daralt Simgesi

Küçült

Genişlet Simgesi

Genişlet

Ekle

Şu anki etiket aralığını listeye ekler.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Lütfen bizi destekleyin!