Create Names

Çoklu hücre aralıklarının otomatik olarak adlandırılmasına izin verir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Adlandırmak istediğiniz aralıkların hepsini seçin. Sonra Çalışma Sayfası - Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler - Oluştur menüsünü seçin. Bu komutla Ad oluştur iletişim kutusu açılır, ki buradan istediğiniz adlandırma seçeneklerini seçebilirsiniz.

Adları buradan oluştur

Çalışma sayfasının hangi kısmının ad oluşturulması için kullanılacağını belirler.

En üst satır

Aralık adlarını seçilmiş olan sayfa aralığının ilk satırından alarak oluşturur. Her bir sütun bir bağımsız ad ve hücre başvurusu alır.

Sol Sütun

Aralık adlarını seçilmiş olan sayfa aralığının soldaki ilk sütunundan alarak oluşturur. Her bir satır bir bağımsız ad ve hücre başvurusu alır.

Alt satır

Aralık adlarını seçilmiş olan sayfa aralığının son satırından alarak oluşturur. Her bir sütun bir bağımsız ad ve hücre başvurusu alır.

Sağ Sütun

Aralık adlarını seçilmiş olan sayfa aralığının sağdaki son sütunundan alarak oluşturur. Her bir satır bir bağımsız ad ve hücre başvurusu alır.

Lütfen bizi destekleyin!