Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler

Hesap tablosu belgenizde farklı bölgeleri adlandırmanızı sağlar. Farklı alanları isimlendirerek, hesap tablolarında kolayca gezinebilir ve özel bilgileri bulabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Named Range or Expression


Define Names

Seçili aralığa veya bir formül ifadesine isim belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Manage Names

Opens a dialog where you can manage names in the spreadsheet.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Create Names

Çoklu hücre aralıklarının otomatik olarak adlandırılmasına izin verir.

Define Label Range

Bir etiket aralığı tanımlayabileceğiniz iletişim penceresi açar.

Lütfen bizi destekleyin!