LibreOffice Calc İçindeki İşleçler

LibreOffice Calc içinde aşağıdaki işleçleri kullanabilirsiniz:

Aritmetik işleçleri

Bu işleçler sayısal sonuçlar döndürür. Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın:

İşleç

İsim

Example

+

Toplama

1+1

-

Çıkarma

2-1

-

Eksi

-5

*

Çarpma

2*2

/

Bölme

9/3

%

Yüzde

15%

^

Üs alma

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Karşılaştırma işleçleri

Bu işleçler doğru ya da yanlış değerini döndürür. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ):

İşleç

İsim

Example

=

Eşittir

A1=B1

>

Büyüktür

A1>B1

<

Küçüktür

A1<B1

>=

Büyüktür ya da eşittir

A1>=B1

<=

Küçüktür ya da eşittir

A1<=B1

<>

Eşitsizlik

A1<>B1


Metin işleçleri

İşleç ayrı metinleri tek bir metinde birleştirir:

İşleç

İsim

Example

&

text concatenation

"Hanım" & "eli", "Hanımeli" haline gelir. A1 hücresi "Kara" A2 hücresi "Ak" ve B1 hücresi "deniz" metnini içerirse herhangi bir hücreye =A1&B1 formülünü yazarsanız "Karadeniz", =A2&B1 formülünü yazarsanız "Akdeniz" metnini elde edebilirsiniz.


Başvuru işleçleri

Bu işleçler sıfır, bir veya daha fazla hücre aralığı döndürür. Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin:

Aralık en yüksek önceliğe sahiptir sonra kesişim ve son olarak birleşim gelir.

İşleç

İsim

Example

:

Aralık

A1:C108, A:D or 3:13

!

Kesişme

TOPLA(A1:B6!B5:C12)

Kesişimdeki tüm hücrelerin toplamını hesaplar; bu örnekte, sonuç B5 ve B6 hücrelerinin toplamını verir.

~

Birleştirme veya birlik

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Associativity

Operator(s)

Comments

left

:

Range.

left

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

left

~

Reference union.

right

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

left

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

left

^

Power (2^3 is 8).

left

*,/

Multiply, divide.

left

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

left

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

left

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Lütfen bizi destekleyin!