LibreOffice Calc İçindeki İşleçler

LibreOffice Calc içinde aşağıdaki işleçleri kullanabilirsiniz:

Aritmetik işleçleri

Bu işleçler sayısal sonuçlar döndürür. Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın:

İşleç

İsim

Example

+ (Artı)

Toplama

1+1

- (Eksi)

Çıkarma

2-1

- (Eksi)

Eksi

-5

* (yıldız)

Çarpma

2*2

/ (Eğik çizgi)

Bölme

9/3

% (Yüzde)

Yüzde

15%

^ (şapka)

Üs alma

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Karşılaştırma işleçleri

Bu işleçler doğru ya da yanlış değerini döndürür. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ):

İşleç

İsim

Example

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

Büyüktür

Büyüktür

A1>B1

< (Küçüktür)

Küçüktür

A1

Büyüktür ya da eşittir

Büyüktür ya da eşittir

A1>=B1

Küçüktür ya da eşittir

Küçüktür ya da eşittir

A1<=B1

<> (Eşit değildir)

Eşitsizlik

A1<>B1


Metin işleçleri

İşleç ayrı metinleri tek bir metinde birleştirir:

İşleç

İsim

Example

& (Ve)

metin birleştirme VE

"Hanım" & "eli", "Hanımeli" haline gelir. A1 hücresi "Kara" A2 hücresi "Ak" ve B1 hücresi "deniz" metnini içerirse herhangi bir hücreye =A1&B1 formülünü yazarsanız "Karadeniz", =A2&B1 formülünü yazarsanız "Akdeniz" metnini elde edebilirsiniz.


Başvuru işleçleri

Bu işleçler sıfır, bir veya daha fazla hücre aralığı döndürür. Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin:

Aralık en yüksek önceliğe sahiptir sonra kesişim ve son olarak birleşim gelir.

İşleç

İsim

Example

: (İki nokta üst üste)

Aralık

A1:C108

! (Ünlem işareti)

Kesişme

TOPLA(A1:B6!B5:C12)

Kesişimdeki tüm hücrelerin toplamını hesaplar; bu örnekte, sonuç B5 ve B6 hücrelerinin toplamını verir.

~ (Tilde)

Birleştirme veya birlik

Soldaki kaynak ile sağdakini birleştirerek iki kaynak alır ve bir kaynak listesi döndürür. Çift girdiler iki defa kaynağa döndürülür. Bu tablonun altındaki nota bakın.


note

OpenOffice.org 3.0 ve StarOffice 9 sürümleriyle başlayan, bir tilde karakteri kullanan başvuru birleştirme işleci yeni bir operatördür. Eski sürüm yazılımlarda içinde tilde karakteri bulunan bir formül açıldığı zaman bir hata oluşacaktır. Bir dizi deyiminde başvuru listelerine izin verilmez.


Lütfen bizi destekleyin!