İstatistiksel İşlevler Kısım Beş

ÇARPIKLIK.P

Rasgele bir değişkenin popülasyonunu kullanarak bir dağılıma çarpıklığını hesaplar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Sözdizimi

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Örnekler

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returns 0.2329985562, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

EĞİM

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır

Syntax

EĞİM(veri_Y; veri_X)

veri_Y sayısal bağımlı veri noktaları dizisi veya hücre aralığıdır.

veri_X X verisinin dizisi ya da matrisidir.

Example

=EĞİM(A1:A50;B1:B50)

F.TERS.SAĞK

İki kuyruklu Öğrenci T Dağılımının tersini hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Syntax

T.TERS.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı iki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Example

=T.TERS.SAĞK(0.25; 10) 1.221255395 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

NORM.S.DAĞ

Standart normal birikimli dağılım işlevini döndürür. Bu dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Syntax

NORM.S.DAĞ(Sayı; Birikimli)

Sayı standart normal dağılımın hesaplanacağı değerdir.

Birikimli 0 veya Yanlış olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar. Diğer değerler veya Doğru birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Example

=NORM.S.DAĞ(1;0) 0.2419707245 değerini döndürür.

=NORM.S.DAĞ(1;1) 0.8413447461 sonucunu verir. 1, X değerinin solunda, standart normal dağılım eğrisinin altındaki alan, toplam alanın %84'üdür

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.TERS

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir.

Syntax

NORM.S.TERS(Sayı)

Sayı ters standart normal dağılımın hesaplanacak olasılık değeridir.

Example

=NORM.S.TERS(0.908789) 1.333334673 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMSDAĞ

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

GAUSS(x)=NORMSDAĞ(x)-0.5 eşitliği vardır.

Syntax

NORMSDAĞ(Sayı)

Sayı standart normal dağılımın hesaplanacağı değerdir.

Example

=NORMSDAĞ(1) 0,84 sonucunu verir. 1, X değerinin solunda, standart normal dağılım eğrisinin altındaki alan, toplam alanın %84'üdür.

NORMSTERS

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Syntax

NORMSTERS(Sayı)

sayı normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.

Example

=NORMSTERS(0,908789) formülünün sonucu 1,3333.

OLASILIK

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını verir.Son ( Üst_sınır) verilmezse, (Veri) x_aralığındaki değerlerin Başlat ( Alt_sınır) eşit olma olasılığını verir.

Syntax

PROB(Data; Probability; Start [; End])

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir. sayısal olmayan değerler dikkate alınmaz.

olasılık ilgili olasılıkların dizisi ya da aralığıdır.

Başlat olasılıkları toplanacak olan aralığın başlangıç değeridir.

Son (isteğe bağlı) olasılıkları toplanacak olan aralığın bitiş değeridir. Bu parametre yoksa, Başlat değeri olasılığı hesaplanır.

Example

=OLASILIK(A1:A50;B1:B50;50;60) işlevi, A1:A50 aralığındaki bir değerin aynı zamanda 50 ile 60 arasındaki sınır içinde de olma olasılığını döndürür. A1:A50 aralığı içindeki her değerin B1:B50 aralığı içinde olma olasılığı vardır.

PERMÜTASYON

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir.

Syntax

PERMÜTASYON(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2)

Hesap_sayısı_1 nesnelerin toplam sayısıdır.

Hesap_sayısı_2 her permütasyondaki nesne sayısıdır.

Example

=PERMÜTASYON(6;3) 120 sonucunu verir. 6 oyun kartı arasından 3 oyun kartı seçmenin 120 değişik olasılığı vardır.

PERMÜTASYONA

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir (Tekrarlar geçerli). Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir.

Syntax

PERMÜTASYONA(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2)

Hesap_sayısı_1 nesnelerin toplam sayısıdır.

Hesap_sayısı_2 her permütasyondaki nesne sayısıdır.

Example

Toplam 11 nesne arasından 2 nesne hangi sıklıkla seçilebilir?

=PERMÜTASYONA(11;2) olası permutasyon değeri 121.

=PERMÜTASYONA(6;3)formülü sonucu 216 bulunur. Her kart, yeni bir kart çekilmeden önce geri yerleştiriliyorsa, altı oyun kağıdından 3'ünü sırayla yerleştirmenin 216 farklı olasılığı vardır.

RANK.EŞİT

Verilen değerler dizisi içinde belirli bir değerin istatistiksel sırasını döndürür. Eğer listede tekrarlanan değerler varsa bunlar aynı sırada verilirler.

note

RANK.ORT ile RANK.EŞİT arasındaki fark listede tekrarlı değerler olduğunda belirir. RANK.EŞİT işlevi alt sırayı döndürürken RANK.ORT işlevi ortalama sırayı döndürür.


Syntax

RANK.EQ(Value; Data [; Type])

Değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür = 0 demek dizinin son ögesinden başa doğru azalması demektir (varsayılan durum budur),

Tür = 1 ise ilk ögeden sona doğru artış olması demektir.

Example

=RANK.EŞİT(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

RANK.ORT

Verilen değerler dizisi içinde belirli bir değerin istatistiksel sırasını döndürür. Eğer listede tekrarlanan değerler varsa ortalama sıra döndürülür.

note

RANK.ORT ile RANK.EŞİT arasındaki fark listede tekrarlı değerler olduğunda belirir. RANK.EŞİT işlevi alt sırayı döndürürken RANK.ORT işlevi ortalama sırayı döndürür.


Syntax

RANK.AVG(Value; Data [; Type])

Değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz değerdir.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür = 0 demek dizinin son ögesinden başa doğru azalması demektir (varsayılan durum budur),

Tür = 1 ise ilk ögeden sona doğru artış olması demektir.

Example

=RANK.ORT(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

SAPKARE

Veri noktalarındaki sapmaların karelerinin toplamını örnek ortalamalarından verir.

Syntax

DEVSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=SAPKARE(A1:A50)

SIRA

Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir. Bir sayının yeri, listedeki diğer değerlere göre büyüklüğüdür. Listeyi sıralamanız gerekirse, sayının sıradaki yeri, sayının konumudur.

Syntax

RANK(Value; Data [; Type])

değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir. sayısal olmayan değerler dikkate alınmaz.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür 0 (sıfır) ise veya belirtilmezse, verinin azalan şekilde sıralanmış bir liste olarak düzenlenir (varsayılan durum budur). Bu sıralama düzenindeki konum değeri döner.

Tür = 1 ise verinin artan şekilde sıralanmış bir liste olarak düzenlenir. Bu sıralama düzenindeki konum değeri döner.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=SIRA(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

STANDARTLAŞTIRMA

Ortalama ve standart_sapmayla nitelenen bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer verir.

Syntax

STANDARTLAŞTIRMA(Sayı; ortalama; STDSAPMA)

Sayı standartlaştırılacak değerdir.

ortalama dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP dağılımın standart sapmasıdır.

Example

=STANDARTLAŞTIRMA(11;10;1)işlevi 1 değerini döndürür. 10 ortalamasına ve 1 standart sapmasına sahip normal bir dağılımda 11 değeri, 1 değerinin standart normal dağılımın ortalamasının üzerinde olduğu kadar 10 değerinin ortalamasının üzerindedir.

STDSAPMA

Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür.

Syntax

STDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=STDEV(A1:A50) returns the estimated standard deviation based on the data referenced.

STDSAPMA.P

Tüm popülasyonun standart sapmasını hesaplar.

Syntax

STDEV.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=STDSAPMA.P(A1:A50) başvurulan verinin standart sapmasını döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDSAPMA.S

Standart sapmayı popülasyonun örneklemine dayalı olarak hesaplar.

Syntax

STDEV.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=STDSAPMA.S(A1:A50) başvurulan verinin standart sapmasını döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDSAPMAA

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin, ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüsüdür. Hesaplamaya metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Syntax

STDEVA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values. Text has the value 0.

Example

=STDSAPMAA(A1:A50) işlevi, başvurulan veriye bağlı olarak tahmini standart sapmayı döndürür.

STDSAPMAS

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

Syntax

STDEVP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=STDSAPMAS(A1:A50) başvurulan verinin standart sapması ile döner.

STDSAPMASA

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.

Syntax

STDEVPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Text has the value 0.

Example

=STDSAPMASA(A1:A50) başvuru hücre aralığındaki değerlerin standart sapmasını hesaplar.

STHYX

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir. Standart hata, tek bir x için y tahminindeki hata miktarının ölçümüdür.

Syntax

STHYX(veri_Y; veri_X)

veri_Y sayısal bağımlı veri noktaları dizisi veya hücre aralığıdır.

veri_X X verisinin dizisi ya da matrisidir.

Example

=STHYX(A1:A50;B1:B50)

T.DAĞ

t-dağılımını döndürür.

Syntax

T.DAĞ(Sayı; SerbestlikDerecesi; Birikimli)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Birikimli = 0 veya YANLIŞ olasılık yoğunluk fonksiyonunu, 1 veya DOĞRU birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Example

=T.DAĞ(1; 10; DOĞRU) 0.8295534338 değerini döndürür

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.DAĞ.2T

İki kuyruklu Öğrenci T Dağılımını hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Syntax

T.DAĞ.2T(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Example

=T.DAĞ.2T(1; 10) 0.3408931323 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.DAĞ.SAĞK

Sağ kuyruklu Öğrenci T Dağılımının tersini hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Syntax

T.DAĞ.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Example

=T.DAĞ.SAĞK(1; 10) 0.1704465662 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.TERS

T-dağılımının bir kuyruklu tersini döndürür.

Syntax

T.TERS(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı bir kuyruklu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Example

=T.TERS(0.1;6) -1.4397557473 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV

T.TEST

Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir.

Syntax

T.TEST(Veri1; Veri2; Kip; Tür)

Veri1 bağımlı dizi veya birinci kayıt için veri aralığıdır.

Veri2 bağımlı dizi veya ikinci kayıt için veri aralığıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu dağılım testini Mod = 2 çift kuyruklu dağılım testini hesaplar.

Türgerçekleştirilecek t-sınaması türüdür. Tür 1 eşleştirilmiş demektir. Tür 2 iki örnek anlamındadır, eşit varyans (homoskedastik). Tür 3 iki örnek anlamına gelir, eşit olmayan varyans (heteroskedastik).

Example

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.TEST

TAHMİN

Var olan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, var olan x değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir.

Syntax

TAHMİN(değer; veri_Y; veri_X)

değer doğrusal regresyonda y değeri hesaplanacak olan x değeridir.

veri_Y bilinen bağımlı Y değerleri dizisi veya aralığıdır.

veri_X bağımsız dizi ya da veri aralığıdır.

Example

=TAHMİN(50;A1:A50;B1;B50) işlevi, X ve Y değerlerinin her iki başvuruda da doğrusal bir eğimle bağlantılı olmaları durumunda 50 X değeri için beklenen Y değerini döndürür.

TAHMİN.DOĞRUSAL

Var olan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, var olan x değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir.

Syntax

TAHMİN.DOĞRUSAL(Değer; VeriY; VeriX)

değer doğrusal regresyonda y değeri hesaplanacak olan x değeridir.

veri_Y bilinen bağımlı Y değerleri dizisi veya aralığıdır.

veri_X bağımsız dizi ya da veri aralığıdır.

Example

=TAHMİN(50;A1:A50;B1;B50) işlevi, X ve Y değerlerinin her iki başvuruda da doğrusal bir eğimle bağlantılı olmaları durumunda 50 X değeri için beklenen Y değerini döndürür.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

TDAĞ

Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda öğrenci t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir.

Syntax

TDAĞ(Sayı; Özgürlük_dereceleri; Mod)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

özgürlük_dereceleri t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu testi, Kip = 2 çift kuyruklu testini hesaplar.

Example

=TDAĞ(12;5;1)

TTERS

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, t-dağılımının t-değerini verir.

Syntax

TTERS(sayı; özgürlük_dereceleri)

sayı iki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

özgürlük_dereceleri t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Example

=TTERS(0,1;6) t-dağılımının t-değeri 1,94.

TTEST

Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST işlevini kullanın.

Syntax

TTEST(veri_1; veri_2; mod; Tür)

veri_1 bağımlı dizi veya birinci kayıt veri aralığıdır.

veri_2 bağımlı matris veya ikinci kayıt için veri aralığıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu testi, Kip = 2 çift kuyruklu testi hesaplar.

Türgerçekleştirilecek t-sınaması türüdür. Tür 1 çift demektir. Tür 2 iki örnek anlamındadır, eşit varyans (homoskedastik). Tür 3 iki örnek anlamına gelir, eşit olmayan varyans (heteroskedastik).

Example

=TTEST(A1:A50;B1:B50)

VAR

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder.

Syntax

VAR(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

Syntax

VAR.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=VAR.P(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.P

VAR.S

Varyansı bir örneğe dayanarak tahmin eder.

Syntax

VAR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=VAR.S(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARA

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. Hesaplamaya sayıların yanında metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Syntax

VARA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=VARA(A1:A50)

VARS

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

Syntax

VARP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=VARS(A1:A50)

VARSA

Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir. Hesaplamaya, sayıların yanında metin ve DOĞRU, YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Syntax

VARPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=VARSA(A1:A50)

WEIBULL

Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanın.

Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.

Eğer C 0 ise WEIBULL olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.

Eğer C 1 ise WEIBULL kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Syntax

WEIBULL(Sayı; Alfa; beta; C)

Sayı Weibul dağılımının hesaplanmasında kullanılacak değerdir.

Alfa Weibull dağılımının alfa parametresidir.

beta Weibull dağılımının Beta parametresidir.

C fonksiyonu türüne işaret eder.

Example

=WEIBULL(2;1;1;1) Weibull kümülatif dağılım işlevi 0,86 bulunur.

Wiki sayfasına bakın.

WEIBULL.DAĞ

Weibull dağılımının değerlerini döndürür.

Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.

Eğer C 0 ise WEIBULL.DAĞ olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.

Eğer C 1 ise WEIBULL.DAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Syntax

WEIBULL.DAĞ(Sayı; Alpa; Beta; C)

Sayı Weibul dağılımının hesaplanmasında kullanılacak değerdir.

Alfa Weibull dağılımının şekil parametresidir.

Beta Weibull dağılımının ölçekleme parametresidir.

C fonksiyonu türüne işaret eder.

Example

=WEIBULL.DAĞ(2;1;1;1) 0.8646647168 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Wiki sayfasına bakın.

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

ÇARPIKLIK

Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir.

Syntax

SKEW(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ÇARPIKLIK(A1:A50) başvurudaki verilerin dağılımının çarpıklığını hesaplar.

Lütfen bizi destekleyin!