İstatistiksel İşlevler Kısım Dört

EĞERORTALAMA

Verilen koşulu sağlayan tüm hücrelerin aritmetik ortalamasını döndürür. EĞERORTALAMA fonksiyonu verilen mantıksal teste uyan tüm değerleri toplar ve değer sayısına böler.

ÇOKEĞERORTALAMA

Verilen çoklu koşulları sağlayan tüm hücrelerin aritmetik ortalamasını döndürür. ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonu verilen mantıksal teste uyan tüm değerleri toplar ve değer sayısına böler.

AVEDEV

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir. ORTSAP bir veri kümesindeki değişkenliğin bir ölçümüdür.

Syntax

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ORTSAP(A1:A50)

AVERAGE

Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.

Syntax

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ORTALAMA(A1:A50)

AVERAGEA

Bağımsız değişkenler listesindeki değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalaması) hesaplar. Hesaplamaya sayıların yanında, metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de eklenir.

Syntax

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=ORTALAMAA(A1:A50)

DÖRTTEBİRLİK

Veri kümesinin dörtte birini verir. Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır.

Syntax

DÖRTTEBİRLİK(veri; Tür)

veri örnekteki veri aralığı dizisini temsil eder.

Tür dörtte birlik bölüm türünü temsil eder. (0 = MİN, 1 = %25, 2 = %50 (MEDYAN), 3 = %75 ve 4 = MAK.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=DÖRTTEBİRLİK(A1:A50;2) A1:A50 aralığında en küçükten en büyüğe kadar sıralanmış değerlerde, ölçeğin %50’sine karşılık gelen değeri döndürür.

DÖRTTEBİRLİK.DHL

Bir veri kümesinin çeyreğini döndürür.

note

DÖRTTEBİRLİK.DHL ve DÖRTTEBİRLİK.HRC arasındaki fark DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi 0 ile 1 arasında sınır değerler dahil hesaplama yaparken, DÖRTTEBİRLİK.HRC hesaplamasını 0 ile 1 değerlerini hariç tutarak yapar.


Syntax

DÖRTTEBİRLİK.DHL(Veri; Tür)

Veri örnekteki veri aralığı dizisini temsil eder.

Tür dörtte birlik bölüm türünü temsil eder. (0 = MİN, 1 = %25, 2 = %50 (MEDYAN), 3 = %75 ve 4 = MAK.)

Example

=DÖRTTEBİRLİK.DHL(A1:A50;2) A1:A50 aralığında en küçükten en büyüğe kadar sıralanmış değerlerde, ölçeğin %50’sine karşılık gelen değeri döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

DÖRTTEBİRLİK.HRC

Değerlerin sağlanan bir aralığının istenen bir çeyreğini 0 ile 1 arasında yüzdeliğine dayanarak döndürür.

note

DÖRTTEBİRLİK.DHL ve DÖRTTEBİRLİK.HRC arasındaki fark DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi 0 ile 1 arasında sınır değerler dahil hesaplama yaparken, DÖRTTEBİRLİK.HRC hesaplamasını 0 ile 1 değerlerini hariç tutarak yapar.


Syntax

DÖRTTEBİRLİK.HRC(Veri; Tür)

Veri belirtilen çeyreğini hesaplamak istediğiniz veri değerlerinin aralığını temsil eder.

Tür 1 ile 3 arasında istenen çeyreği temsil eden bir tam sayıdır. (eğer tür = 1 veya 3 ise verilen dizi 2'den fazla değer içermelidir)

Example

=DÖRTTEBİRLİK.HRC(A1:A50;2) A1:A50 aralığında en küçükten en büyüğe kadar sıralanmış değerlerde, ölçeğin %50’sine karşılık gelen değeri döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

ENÇOK_OLAN

Bir veri kümesinde en çok görülen değeri verir. Aynı miktarda birden fazla değer var ise, en küçük olan değeri verir. Kümede hiç tekrarlanmış değer yoksa bir hata değeri döner.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ENÇOK_OLAN(A1:A50)

ENÇOK_OLAN.TEK

Bir veri kümesinde veya veri aralığında en çok görülen veya tekrar edilen değeri verir. Aynı miktarda birden fazla değer var ise, en küçük olan değeri verir. Kümede hiç tekrarlanmış değer yoksa bir hata değeri döner.s

Syntax

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Eğer veri kümesi hiç tekrarlayan veri noktası içermezse ENÇOK_OLAN.TEK işlevi #VALUE! hatasını döndürür.


Example

=ENÇOK_OLAN.TEK(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

ENÇOK_OLAN.ÇOK

Verilen sayı dizisi içinde istatistiksel modların (en çok tekrarlanan değerlerin) dikey bir dizisini döndürür.

Syntax

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi bir değer dizisi döndürdüğünden formüle bir dizi olarak girilmelidir. Eğer fonksiyon bir dizi formülü olarak girilmezse sadece ilk kip döndürülür ve bu ENÇOK_OLAN.TEK ile aynı olur.


Example

=ENÇOK_OLAN.ÇOK(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MAX

Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.

Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır.

Syntax

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MAK(A1;A2;A3;50;100;200) listedeki en büyük sayının değerini verir.

=MAK(A1:B100) listedeki en büyük sayı ile döner.

MAXA

Bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.

MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner.

Syntax

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MAKA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") listedeki en büyük sayı ile döner. Hücrelerde 200'den büyük bir değer yoksa sonuç 200 bulunur.

=MAKA(A1:B100) listedeki en büyük değer ile döner.

MEDIAN

Belirtilen sayıların orta değerini verir. Orta değer, bir küme sayının ortasındaki sayıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür.

Syntax

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

elemanları tek sayılı bir küme için: =ORTANCA(1;5;9;20;21) ortanca değer için 9 değeriyle döner.

elemanları çift sayılı bir küme için: =ORTANCA(1;5;9;20) ortadaki iki değerin (5 ve 9) ortalamasıyla yani 7 değeriyle döner.

MIN

Değer kümesindeki en küçük değeri verir.

Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır.

Syntax

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MİN(A1:B100) listedeki en küçük sayı ile döner.

MINA

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.

MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner.

Syntax

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MİNA(1;"Text";20) 0 sonucuyla döner (metin sıfır olarak değerlendirilmiştir).

=MİNA(A1:B100) A1:B100 hücre aralığındaki en küçük değer ile döner.

NEGBİNOM.DAĞ

Negatif binom yoğunluğunu veya dağılım fonksiyonunu döndürür.

Syntax

NEGBİNOM.DAĞ(X; R; SP; Birikimli)

X başarısız denemelerin sayısını temsil eden değerdir.

R başarılı denemelerin sayısıdır.

Olasılık bir girişimdeki başarı olasılığıdır.

Birikimli = 0 yoğunluk işlevini, Birikimli = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=NEGBİNOM.DAĞ(1;1;0.5;0) 0.25 değerini döndürür.

=NEGBİNOM.DAĞ(1;1;0.5;1) 0.75 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBİNOMDAĞILIM

Negatif binom dağılımı verir. Başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını döndürür.

Syntax

NEGBİNOMDAĞILIM(X; R; SP)

X başarısız denemelerin sayısını temsil eden değerdir.

R başarılı denemelerin sayısıdır.

SP bir girişimdeki başarı olasılığıdır.

Example

=NEGBİNOMDAĞILIM(1;1;0,5) formülünde 0,25 sonucu elde edilir.

NORM.DAĞ

Normal yoğunluk fonksiyonunu veya normal birikimli dağılımı döndürür.

Syntax

NORM.DAĞ(Sayı; Ortalama; STSAP; C)

Sayınormal dağılımının hesaplanacağı temel olan dağılım değeridir.

Ortalama dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP dağılımın standart sapmasıdır.

C = 0 kütle yoğunluk fonksiyonunu, C = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=NORM.DAĞ(70;63;5;0) 0.029945493 değerini döndürür.

=NORM.DAĞ(70;63;5;1) 0.9192433408 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.TERS

Normal birikimli dağılımın tersini verir.

Syntax

NORM.TERS(Sayı; Ortalama; STSAP)

sayı ters normal dağılımının hesaplanacak olasılık değeridir.

Ortalama normal dağılımın ortalamasıdır.

STSAP normal dağılımın standart sapmasıdır.

Example

=NORM.TERS(0,9;63;5) sonucu 69,41 bulunur. Ortalama bir yumurta, 5'lik standart sapma ile 63 gram geliyorsa, yumurta % 90 olasılıkla 69.41 gramdan daha ağır olamaz.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDAĞ

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Syntax

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Sayınormal dağılımının hesaplanacağı temel olan dağılım değeridir.

ortalama dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP dağılımın standart sapmasıdır.

C isteğe bağlıdır C = 0 kütle işlevinu hesaplar, C = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=LOGNORMALDAĞILIM(0,1;0;1) kümülatif logaritmik normal dağılım 0,01.

=LOGNORMALDAĞILIM(0,1;0;1) kümülatif logaritmik normal dağılım 0,01.

NORMTERS

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Syntax

NORMTERS(sayı; ortalama; STSAP)

sayı normal dağılımının tersi hesaplanacak olasılık değeridir.

ortalama normal dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP normal dağılımın standart sapmasıdır.

Example

=NORMTERS(0,9;63;5) sonucu 69,41 bulunur. Ortalama bir yumurta, 5'lik standart sapma ile 63 gram geliyorsa, yumurta % 90 olasılıkla 69.41 gramdan daha ağır olamaz.

PEARSON

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir; -1,0 ile 1,0 arasında (dahil) boyutsuz bir indis olan ve iki veri kümesi arasındaki doğrusal bir ilişkinin kapsamını yansıtır.

Syntax

PEARSON(Veri_1; Veri_2)

Veri_1 bağımsız değişkenler dizisi veri kümesini temsil eder.

Veri_2 bağımlı değerler dizisi veri kümesini temsil eder.

Example

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) Her iki veri kümesinin pearson korelasyon katsayısı değerini verir.

PHI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Syntax

PHI(Number)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Example

=PHI(2.25) returns 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=PHI(0) returns 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


POISSON

Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir.

Syntax

POISSON(Number; Mean [; C])

Sayı poisson dağılımı hesaplanırken temel alınacak sayıdır.

Ortalama Poisson dağılımındaki orta değeri temsil eder.

C (seçmeli) = 0 ya da Yanlış yoğunluk işlevini hesaplar; C = 1 ya da Doğru dağılımı hesaplar. Belirtilmediğinde diğer programlarla ve LibreOffice'in eski sürümleri ile uyumluluğu en iyi şekilde sağlamak için varsayılan değer Doğru olarak işleve eklenir.

Example

=POISSON(60;50;1) returns 0,93.

POİSSON.DAĞ

Poisson dağılımını döndürür.

Syntax

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

Sayı Poisson dağılımı hesaplanırken temel alınacak sayıdır.

Ortalama Poisson dağılımındaki orta değeri temsil eder.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Example

=POİSSON.DAĞ(60;50;1) 0.9278398202 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

YÜZDEBİRLİK

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzdebirliğini verir. Bu işlevi bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Bir yüzde birlik bir veri serisi için en küçük (alpha=0) en büyük (alpha=1). Alpha = 25% ilk dörttebirlik anlamına gelir, Alpha = 50% MEDYAN işlevi ile aynıdır.

Syntax

YÜZDEBİRLİK(veri; Alfa)

veri veri dizisini temsil eder.

Alfa 0 ile 1 skalası arasında olan yüzdelik değeri temsil eder.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=YÜZDEBİRLİK(A1:A50;0.1) veri ölçeğinin %10’una eşit olan A1:A50 aralığındaki toplam veri kümesindeki değeri temsil eder.

YÜZDEBİRLİK.HDL

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzde birliğini döndürür. Bir yüzde birlik bir veri serisi için en küçük (Alpha=0) en büyük (Alpha=1). Alpha = 25% ilk dörtte birlik anlamına gelir, Alpha = 50% MEDYAN işlevi ile aynıdır.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

YÜZDEBİRLİK.DHL(Veri; Alfa)

Veri veri dizisini temsil eder.

Alfa 0 ile 1 arasında olan yüzdelik değeri temsil eder.

Example

=YÜZDEBİRLİK.DHL(A1:A50;0.1) veri ölçeğinin %10’una eşit olan A1:A50 aralığındaki toplam veri kümesindeki değeri temsil eder.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

YÜZDEBİRLİK.HRC

Verilen bir Alfa değeri için 0 ile 1 arasında (dahil değil) Alfa'ıncı yüzdelik dilimini döndürür. Bir yüzdelik dilim bir veri serisinin en küçük (Alfa=0) ile en büyük (Alfa=1) ölçek değerini döndürür. Alfa = 25% yüzdelik dilimi ilk çeyrek, Alfa = 50% ise MEDYAN anlamına gelir.

warning

Eğer Alfa (n sağlanan dizinin değerlerinin sayısı olmak üzere) 1/(n+1)'in bir katı değilse, fonksiyon sağlanan değerler arasında interpolasyon yapıp yüzdelik değeri hesaplar. Bunun yanında eğer Alfa 1/(n+1) değerinden daha küçükse veya Alfa n/(n+1) değerinden büyükse fonksiyon interpolasyon yapamaz ve bir hata döndürür.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

YÜZDEBİRLİK.DHL(Veri; Alfa)

Veri veri dizisini temsil eder.

Alfa 0 ile 1 arasında olan yüzdelik değeri temsil eder.

Example

=YÜZDEBİRLİK.HRC(A1:A50;10%) veri ölçeğinin %10’una eşit olan A1:A50 aralığındaki toplam veri kümesindeki değeri temsil eder.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

YÜZDERANK.DHL

Verilen bir dizi içinde belirli bir değerin 0 ile 1 arasında (dahil) göreceli konumu döndürür.

note

YÜZDERANK.DHL ile YÜZDERANK.HRC işlevleri arasındaki fark YÜZDERANK.DHL 0 ile 1 sınır değerlerini dahil ederek değer hesaplarken YÜZDERANK.HRC işlevinin bu değerleri hariç tutmasıdır.


Syntax

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Veri örnekteki veri aralığı dizisini temsil eder.

Değer dizideki konumu yüzde değeri olarak belirlenecek sayıyı temsil eder.

Önem Döndürülecek değerin yuvarlanacağı önemli basamak sayısını belirten isteğe bağlı bir değişkendir.

Example

=YÜZDERANK.DHL(A1:A50;50) A1:A50 aralığında bulunan tüm değerlerin toplam aralığından 50 değerinin yüzde sırasını döndürür. Eğer 50, toplam aralığın dışına düşerse bir hata iletisi görünür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

YÜZDERANK.HRC

Verilen bir dizi içinde belirli bir değerin 0 ile 1 arasında (hariç) göreceli konumu döndürür.

note

YÜZDERANK.DHL ile YÜZDERANK.HRC işlevleri arasındaki fark YÜZDERANK.DHL 0 ile 1 sınır değerlerini dahil ederek değer hesaplarken YÜZDERANK.HRC işlevinin bu değerleri hariç tutmasıdır.


Syntax

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Veri örnekteki veri aralığı dizisini temsil eder.

Değer dizideki konumu yüzde değeri olarak belirlenecek sayıyı temsil eder.

Önem Döndürülecek değerin yuvarlanacağı önemli basamak sayısını belirten isteğe bağlı bir değişkendir.

Example

=YÜZDERANK.HRC(A1:A50;50) A1:A50 aralığında bulunan tüm değerlerin toplam aralığından 50 değerinin yüzde sırasını döndürür. Eğer 50, toplam aralığın dışına düşerse, bir hata iletisi görünür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

YÜZDESIRA

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını verir. Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Syntax

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

veri örnekteki veri aralığı dizisini temsil eder.

değer dizideki konumu yüzde değeri olarak belirlenecek sayıyı temsil eder.

Önem Döndürülecek değerin yuvarlanacağı önemli basamak sayısını belirten isteğe bağlı bir değişkendir. Eğer girilmezse 3 değeri kullanılır.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=YÜZDESIRA(A1:A50;50) A1:A50 aralığında bulunan tüm değerlerin toplam aralığından 50 değerinin yüzde sırasını döndürür. Eğer 50, toplam aralığın dışına düşerse, bir hata iletisi görünür.

Lütfen bizi destekleyin!