İstatistiksel İşlevler Kısım Üç

GÜVENİLİRLİK.NORM

Bir normal dağılım için (1-alfa) güven aralığı hesaplar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

GÜVENİLİRLİK.NORM(Alfa; STDSAPMA; Boyut)

Alfa güvenirlik aralığı seviyesidir.

STDSAPMA toplam popülasyonun standart sapmasıdır.

Boyut popülasyonun toplam boyutudur.

Example

=GÜVENİLİRLİK.NORM(0.05;1.5;100) 0.2939945977 değerini döndürür.

GÜVENİLİRLİK.T

Bir Öğrenci t dağılımı için bir (1-alfa) güven aralığı hesaplar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

GÜVENİLİRLİK.T(Alfa; STDSAPMA; Boyut)

Alfa güvenilirlik aralığı seviyesidir.

STDSAPMA toplam popülasyonun standart sapmasıdır.

Boyut toplam popülasyonun boyutudur.

Example

=GÜVENİLİRLİK.T(0.05;1.5;100) 0.2976325427 sonucunu verir.

GÜVENİRLİK

Bir popülasyon ortalaması için GÜVENİRLİK aralığı verir. GÜVENİRLİK aralığı, örnek bir ortalamanın diğer tarafındaki bir aralıktır. Örneğin, bir ürünü postayla sipariş ederseniz, belli bir güvenirlik düzeyiyle ürünün geleceği en erken ve en geç zamanı belirleyebilirsiniz

Syntax

GÜVENİRLİK(alfa; STDSAPMA; boyut)

alfa güvenirlik aralığı seviyesidir.

STDSAPMA toplam popülasyonun standart sapmasıdır ve bilindiği varsayılır.

boyut örnekteki toplam eleman sayısıdır.

Example

=GÜVENİRLİK(0,05;1,5;100) Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığı 0,29.

KÜÇÜK

Bir veri kümesinde Derece_C.ıncı en küçük değeri verir. Bir veri kümesinde belirli bir göreli konumu olan değerleri elde etmek için bu işlevi kullanın.

Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

KÜÇÜK(veri; Derece_C)

veri verilerin bulunduğu hücre aralığıdır.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

BÜYÜK

Bir veri kümesinde derece_C.ıncı en büyük değeri verir. Göreceli konumu temelinde bir değeri seçmek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

BÜYÜK(veri; Derece_C)

veri verilerin bulunduğu hücre aralığıdır.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

BASIKLIK

Dağılımın eğriliğini(kurtois) hesaplar. Basıklık, normal dağılımla karşılaştırıldığında, bir dağılımın göreceli dikliğini ya da düzlüğünü verir.

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Example

=BASIKLIK(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

KORELASYON

Dizi1 ve dizi2 hücre aralıklarının bağıntı katsayısını verir. İki özellik arasındaki ilişkiyi belirlemek için, bağıntı katsayısını kullanın

Syntax

KORELASYON(Veri_1; Veri_2)

Veri_1ilk veri kümesidir.

Veri_2ikinci veri kümesidir.

Example

=KORELASYON(A1:A50;B1:B50)işlevi, korelasyon katsayısını, iki veri kümesinin doğrusal korelasyon ölçüsü olarak hesaplar.

KOVARYANS

Her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalaması olan kovaryansı verir. Örneğin, daha fazla gelire daha yüksek eğitim seviyelerinin eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz.

Syntax

KOVARYANS(Veri_1; Veri_2)

Veri_1ilk veri kümesidir.

Veri_2ikinci veri kümesidir.

Example

=KOVARYANS(A1:A30;B1:B30)

KRİTİKBİNOM

Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine büyük veya eşit olduğu en küçük değeri verir.

Syntax

KRİTİKBİNOM(deneyler;Olasılık; alfa)

deneyler denemelerin toplam sayısıdır.

Olasılık tek denemedeki başarı olasılığıdır.

alfaulaşılacak veya geçilecek eşik olasılık değeridir.

Example

=KRİTİKBİNOM(100;0,5;0,1) Kümülatif binom dağılımın 0,1 ölçüt değerinden büyük veya eşit olduğu en küçük değer 44 bulunur.

LOGNORM.DAĞ

Logaritmik normal dağılımın değerlerini döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORM.DAĞ(Sayı; Ortalama; STSAP; Birikimli)

Sayı standart logaritmik dağılımı hesaplanacağı (zorunlu) olasılık değeridir.

Ortalama standart logaritmik dağılımın (zorunlu) ortalama değeridir.

STSAP standart logaritmik dağılımın (zorunlu) standart sapmasıdır.

Birikimli (zorunlu) = 0 yoğunluk işlevini, Birikimli = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=LOGNORM.DAĞ(0.1;0;1;1) 0.0106510993 değerini döndürür.

LOGNORM.TERS

Logaritmik normal dağılımın tersini döndürür.

Bu işlev LOGTERS ile aynıdır ve diğer ofis paketleriyle birlikte çalışabilirlik için sunulmaktadır.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORM.TERS(Sayı; Ortalama; STSAP)

Sayıters standart logaritmik dağılımı hesaplanacak (zorunlu) olasılık değeridir.

Ortalama standart logaritmik dağılımın (zorunlu) aritmetik ortalamasıdır.

STSAP standart logaritmik dağılımın (zorunlu) standart sapmasıdır.

Example

=LOGNORM.TERS(0.05;0;1) 0.1930408167 değerini döndürür.

LOGNORMDAĞ

Logaritmik normal dağılımının değerlerini döndürür.

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Sayı standart logaritmik dağılımı hesaplanacak olasılık değeridir.

Ortalamastandart logaritmik dağılımın ortalama değeridir.

STSAP standart logaritmik dağılımın standart sapmasıdır.

Birikimli (isteğe bağlı) = 0 yoğunluk işlevini hesaplar. Birikim = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=LOGNORMDAĞ(0,1;0;1) kümülatif logaritmik normal dağılım 0,01.

KOVARYANS.S

Popülasyon bir örneklemi için eşleştirilmiş sapmaların çarpımının kovaryansını döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KOVARYANS.S(Veri1; Veri2)

Veri1 ilk veri kümesidir.

Veri2 ikinci veri kümesidir.

Example

=KOVARYANS.S(A1:A30;B1:B30)

KOVARYANS.P

Tüm popülasyon için eşleştirilmiş sapmaların çarpımının kovaryansını döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KOVARYANS.P(Veri1; Veri2)

Veri1 ilk veri kümesidir.

Veri2 ikinci veri kümesidir.

Example

=KOVARYANS.P(A1:A30;B1:B30)

LOGTERS

X'in logaritmik normal kümülatif dağılım işlevinun tersini verir.

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Sayıstandart logaritmik dağılımı hesaplanacak olasılık değeridir.

Ortalama standart logaritmik dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP standart logaritmik dağılımın standart sapmasıdır.

Example

=LOGTERS(0.05;0;1) 0.1930408167 değerini döndürür.

Please support us!