İstatistiksel İşlevler Kısım İki

F.DAĞ

F dağılımının sol kuyruk değerlerini hesaplar.

Syntax

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Sayı F dağılımının hesaplanacağı değerdir.

SerbestlikDerecesi1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

SerbestlikDerecesi2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir.

Birikim = 0 veya Yanlış yoğunluk fonksiyonunu hesaplar Birikim = 1 veya Doğru dağılımı hesaplar.

Example

=F.DAĞ(0.8;8;12;0) 0.7095282499 sonucunu döndürür.

=F.DAĞ(0.8;8;12;1) 0.3856603563 sonucunu döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST

F.DAĞ.SAĞK

F dağılımının sağ kuyruk dağılımının değerini hesaplar.

Syntax

F.DAĞ.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi1; SerbestlikDerecesi2)

Sayı F dağılımının hesaplanacağı değerdir.

SerbestlikDerecesi1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

SerbestlikDerecesi2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir.

Example

=F.DAĞ.SAĞK(0.8;8;12) 0.6143396437 sonucunu döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

F.TERS

Birikimli F dağılımının tersini döndürür. F dağılımı iki veri kümesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için F testleri için kullanılır.

Syntax

F.TERS(Sayı; SerbestlikDerecesi1; SerbestlikDerecesi2)

Sayı ters F dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

SerbestlikDerecesi1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

SerbestlikDerecesi2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir.

Example

=F.TERS(0.5;5;10) 0.9319331609 sonucunu verir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV

F.TERS.SAĞK

F dağılımının sağ kuyruğunun tersini döndürür.

Syntax

F.TERS.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi1; SerbestlikDerecesi2)

Sayı ters F dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

SerbestlikDerecesi1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

SerbestlikDerecesi2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir.

Example

=F.TERS.SAĞK(0.5;5;10) 0.9319331609 sunucunu verir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

F.TEST

Bir F testinin sonucunu döndürür.

Syntax

F.TEST(Veri1; Veri2)

Veri1 ilk kayıt dizisidir.

Veri2 ikinci kayıt dizisidir.

Example

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) iki veri kümesinin varyanslarında farklı olup olmadıklarını hesaplar ve her iki kümenin de aynı toplam popülasyondan gelme olasılığını döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.TEST

FDAĞ

F olasılık dağılımını verir. Bu işlevi, iki veri kümesinin farklı ayrımlılık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanın.

Syntax

FDAĞ(Sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2)

Sayı F dağılımının hesaplanacağı değerdir.

özgürlük_dereceleri_1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

özgürlük_dereceleri_2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir

Example

=FDAĞ(0,8;8;12) F olasılık dağılımı 0,61 bulunur.

FISHER

X'e ilişkin Fisher dönüşümünü verir. Bu dönüşüm, çarpık olmaktan çok normal dağılımlı bir işlev oluşturur. Bu işlevi korelasyon katsayısı üzerinde sınama uygulamak için kullanın.

Syntax

FISHER(Sayı)

Sayı dönüştürülecek sayıdır.

Example

=FISHER(0,5) 0,5 değerinde Fisher dönüşümü 0,55 değerini verir.

FISHERTERS

Fisher dönüşümünün tersini verir. Bu dönüşümü, veri aralıkları veya dizileri arasındaki korelasyonları çözümlerken kullanın. y = FISHER(x) ise, FISHERTERS(y) = x sonucu verir

Syntax

FISHERTERS(Sayı)

Sayı dönüşümün tersini uygulamak istediğiniz değerdir.

Example

=FISHERTERS(0,5) sonucu 0,46.

FTERS

F olasılık dağılımının tersini verir. p = FDAĞ(x;...) ise, FTERS(p;...) = x. F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir.

Syntax

FTERS(sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2)

Sayı ters F dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

özgürlük_dereceleri_1 F dağılımının payındaki serbestlik derecesidir.

özgürlük_dereceleri_2 F dağılımının paydasındaki serbestlik derecesidir.

Example

=FTERS(0,5;5;10) formül sonucu 0,93 olur.

FTEST

F-test sonucu verir. FTEST, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan tek uçlu olasılığı verir.

Syntax

FTEST(veri_1; veri_2)

veri_1 ilk dizi ya da veri aralığıdır.

veri_2 ikinci dizi ya da veri aralığıdır.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=FTEST(A1:A30;B1:B12) iki veri kümesinin varyanslarında farklı olup olmadıklarını hesaplar ve her iki kümenin de aynı toplam popülasyondan gelme olasılığını döndürür.

GAMA.DAĞ

Gama dağılımının değerlerini döndürür.

Ters fonksiyon GAMATERS veya GAMA.TERS'dir.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

Sayı Gama dağılımının hesaplanacağı değerdir.

Alfa Gama dağılımı için Alfa parametre değeridir.

beta Gama dağılımının beta parametresidir. Beta = 1 ise, GAMADAĞ işlevi standart gama dağılımını verir.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Example

=GAMA.DAĞ(2;1;1;1) 0,86 döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

GAMA.TERS

Gama birikimli GAMADAĞ dağılımının tersini döndürür. Bu işlev farklı dağılımlardaki değişkenleri araştırmanızı sağlar.

Bu işlev GAMMAINV ile aynıdır ve diğer ofis programları ile çalışabilmek için getirilmiştir.

Syntax

GAMA.TERS(Sayı; Alfa; Beta)

Sayı ters Gama dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

Alfa Gama dağılımı için alfa parametre değeridir.

Beta Gama dağılımının beta parametresidir.

Example

=GAMA.TERS(0.8;1;1) 1.61 sonucunu verir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

GAMADAĞ

Gama dağılımını verir. Çarpıtılmış bir dağılımı olabilecek değişkenleri incelemek için bu işlevi kullanın. Gama dağılımı sıralı çözümlemede yaygın olarak kullanılır.

Ters fonksiyon GAMMAINV'dir.

Syntax

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Sayı Gama dağılımının hesaplanacağı değerdir.

alfa Gama dağılımı için alfa parametre değeridir.

beta Gama dağılımının beta parametresidir. Beta = 1 ise, GAMADAĞ işlevi standart gama dağılımını verir.

C = 0 kütle işlevinu hesaplar, C = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=GAMADAĞ(2;1;1;1) işlevin 0,86 kümülatif gama dağılımı.

GAMALN

Gama işlevinun doğal logaritmasını, G(x), verir.

Syntax

GAMALN(Sayı)

Sayı Gama işlevin doğal logaritmasının hesaplanacağı değerdir.

Example

=GAMALN(2) 0 ile sonuçlanır.

GAMALN.DUYARLI

Gama fonksiyonunun doğal logaritmasını, G(x), döndürür.

Syntax

GAMALN.DUYARLI(Sayı)

Sayı Gama fonksiyonunun doğal logaritmasının hesaplanacağı değerdir.

Example

=GAMALN.DUYARLI(2) 0 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

GAMATERS

Gamma fonksiyon değeri döndürür. GAMMAINV GAMMA'nın tersi değildir fakat GAMMADIST'in tersidir.

Syntax

GAMMA(Number)

Sayı Gama dağılımının hesaplanacağı değerdir.

GAMATERS

Gama kümülatif dağılımının tersini verir. p = GAMADAĞ(x;...)ise, GAMATERS(p;...) = x Bu işlev farklı dağılımlardaki değişkenleri araştırmanızı sağlar.

Syntax

GAMATERS(sayı; alfa; beta)

sayı ters Gama dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

alfa Gama dağılımı için alfa parametre değeridir.

beta Gama dağılımının beta parametresidir. Beta = 1 ise, GAMADAĞ işlevi standart gama dağılımını verir.

Example

=GAMATERS(0,8;1;1) gama kümülatif dağılımının tersi 1,61 bulunur.

GAUSS

Standart normal kümülatif dağılımı verir.

GAUSS(x)=NORMSDAĞ(x)-0.5 eşitliği vardır.

Syntax

GAUSS(Sayı)

Sayı Standart normal dağılımı hesaplanacak değerdir.

Example

=GAUS(0,19) = 0,08

=GAUS(0,0375) = 0,01

GEOORT

Pozitif bir dizi ya da veri aralığının geometrik ortalamasını verir. Örneğin, değişken oranlara sahip bileşik faiz verinin, ortalama büyüme hızını hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Syntax

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=GEOORT(23;46;69) = 41,79. Böylece, rastgele örnekteki geometrik ortalama değeri 41,79 bulunur.

HARORT

Bir veri kümesinin harmonik ortalamasını verir. Harmonik ortalama devrik değerlerin aritmetik ortalamasının devrik değeridir.

Syntax

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=HARORT(23;46;69) = 37,64. rasgele alınan örneğin harmonik ortalaması 37,64 bulunur.

HİPERGEOM.DAĞ

Hipergeometrik dağılımı verir.

Syntax

HİPERGEOM.DAĞ(X; NÖrnek; Başarılı; NPopulasyon; Birikimli)

X rasgele örnekteki başarı sayısıdır.

NÖrnek kümeden rastgele alınan örneğin boyutudur.

Başarılı toplam örnekteki başarı sonuçları sayısıdır.

NPopulasyon toplam örneğin boyutudur.

Birikimli: 0 veya Yanlış olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar. Diğer değerler veya Doğru birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Example

=HİPERGEOM.DAĞ(2;2;90;100) 0.8090909091 ile sonuçlanır. 100 parça tereyağlı tost masadan düştüğünde 90 tanesinin önce yağlı kısımları yere çarparsa, masadan iki parça tereyağlı tost düştüğünde ikisinin de önce tereyağlı kısmının çarpma olasılığı %81'dir.

=HİPERGEOM.DAĞ(2;2;90;100;1) 1 sonucunu döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

HİPERGEOMDAĞ

Hipergeometrik dağılımı verir. HİPERGEOMDAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir.

Syntax

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X rastgele örnekteki başarı sayısıdır.

NÖrnek kümeden rastgele alınan örneğin sayısıdır.

başarılı toplam örnekteki başarı sonuçları sayısıdır.

NPopulasyon toplam örneğin boyutudur.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Example

=HİPERGEOMDAĞ(2;2;90;100) 0,81 ile sonuçlanır. 100 parça tereyağlı tost masadan düştüğünde 90 tanesinin önce yağlı kısımları yere çarparsa, masadan iki parça tereyağlı tost düştüğünde ikisinin de önce tereyağlı kısmının çarpma olasılığı %81'dir.

KIRPORTALAMA

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir. KIRPORTALAMA işlevi, bir veri kümesinin üst ve alt uçlarından(Alfa) alınan veri noktaları yüzdesi dışarıda bırakılarak alınan ortalamayı hesaplar.

Syntax

KIRPORTALAMA(veri; Alfa)

veri örnekteki kırpılacak ve ortalaması alınacak dizi veya değerler aralığıdır.

Alfa hesaplama dışı bırakılacak veri noktalarını gösteren kesirli sayıdır. Örneğin, alfa = 0,2 ise, 20 noktalık bir veri kümesinden 4 nokta kırpılır (20 x 0.2); bunların 2'si kümenin üstünden, 2'si ise altından kırpılır.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=KIRPORTALAMA(A1:A50; 0,1)işlevi, en yüksek değeri temsil eden değerlerin yüzde 5'ini ve en düşük değerleri temsil eden değerlerin yüzde 5'ini göz önüne almayarak A1:A50 aralığındaki sayıların ortalama değerini hesaplar. Yüzde sayıları, toplananların sayısını değil kesilmemiş ortalama değerlerin miktarını gösterir.

Z.TEST

Örnek üzerinde, hesaplanan bir değerden daha büyük olan z-istatistik değerinin, gözlenen olasılığını hesaplar.

Syntax

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Veri normal dağılıma uyan bir popülasyondan alınan örneklemdir.

mu popülasyonun bilinen ortalama değeri.

Sigma (isteğe bağlı) popülasyonun bilinen standart sapmasıdır. Belirtilmediğinde verilen örneklemin standart sapması kullanılır.

Example

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2), bilinen ortalaması 9 ve bilinen standard sapması 2 olan bir popülasyondan alınmış A2:A20 örneklemine uygulanan z-testinin sonucunu verir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.Z.TEST

ZTEST

Örnek üzerinde, hesaplanan bir değerden daha büyük olan z-istatistik değerinin, gözlenen olasılığını hesaplar.

Syntax

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Veri normal dağılıma uyan bir popülasyondan alınan örneklemdir.

mu Popülasyonun bilinen ortalama değeri.

Sigma (seçmeli) popülasyonun bilinen standart sapmasıdır. Belirtilmediğinde verilen örneklemin standart sapması kullanılır.

Wiki sayfasına bakın.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Lütfen bizi destekleyin!