İstatistiksel İşlevler Kısım Bir

COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

Bir örneğin binom dağılımıyla olasılığını verir.

Syntax

B(Trials; SP; T1 [; T2])

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

T_1 deneme sayıları için en düşük sınır sayısını belirler.

T_2 (isteğe bağlı) Deneme sayıları için üst sınırı belirler.

Example

On kez zar atıldığında bunlardan ikisinin altı gelme olasılığı nedir? Altı (ya da herhangi bir sayı) gelme olasılığı 1/6'dır. Aşağıdaki formül bu katsayıları birleştirir:

=B(10;1/6;2) 29% olasılık değeriyle döner.

BETA.DAĞ

Beta işlevini döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

Sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonksiyonu hesaplamakta kullanılan (gerekli) değerdir.

Alfa dağılımın (gerekli) bir parametresidir.

Beta dağılım için (gerekli) bir parametredir.

Birikimli (zorunlu) olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Tanlış olabilir. Birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için herhangi bir değer veya Doğru olabilir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Example

=BETA.DAĞ(2;8;10;1;1;3) 0.6854706 değerini döndürür

=BETA.DAĞ(2;8;10;0;1;3) 1.4837646 değerini döndürür

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BETA.TERS

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Syntax

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Example

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETA.INV Wiki page

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.INV

BETADAĞ

Beta işlevine geri döner.

Syntax

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonsiyonu hesaplamakta kullanılan sayıdır.

alfa dağılımın bir parametresidir.

beta dağılım için bir parametredir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

Birikimli (seçimsel) olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Tanlış olabilir. Herhangi bir değer, Doğru olabilir veya atlanabilir birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Example

=BETADAĞ(0,75;3;4) 0,96 döndürür.

BETATERS

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Syntax

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Example

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETAINV Wiki page

BİNOM.DAĞ

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir.

Syntax

BİNOM.DAĞ(X; Denemeler; Olasılık; C)

X bir deneme kümesindeki başarıların sayısıdır.

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

C = 0 tek bir olay için olasılığı belirler ve C = 1 birikimli olasılığı hesaplar.

Example

=BINOM.DAĞ(A1;12;0,5;0) (eğer değerler A1 hücresine 0'dan 12'ye kadar girilmiş olan herhangi bir değer ise) bir paranın 12 kez atılması durumunda A1 hücresine girilen sayı kadar para atılması halinde Tura gelme olasılığını gösterir.

=BİNOM.DAĞ(A1;12;0,5;1) formülü aynı seriler için birikimli olasılığı gösterir. Örneğin, A1 = 4 ise, 0, 1, 2, 3 veya 4 serilerinin Turalar birikimli olasılığını verir (non-exclusive OR).

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

BİNOM.TERS

Birikimli binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri döndürür.

Syntax

BİNOM.TERS(Deneme; Olasılık; Alfa)

Deneme denemelerin toplam sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

Alfa elde edilen veya aşılan sınır olasılığıdır.

Example

=BİNOM.TERS(8;0.6;0.9) 7 döndürür, bu birikimli binom dağılımının ölçüt değerinden büyük veya eşit olduğu en küçük değerdir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BİNOMDAĞ

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir.

Syntax

BİNOMDAĞ(X; deneyler; Olasılık; C)

X bir deneme kümesindeki başarıların sayısıdır.

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

C = 0 tek bir olay için olasılığı belirler ve C = 1 birikimli olasılığı hesaplar.

Example

=BINOMDAĞ(A1;12;0,5;0) (eğer değerler A1 hücresine 0'dan 12'ye kadar girilmiş olan herhangi bir değer ise) bir paranın 12 kez atılması durumunda A1 hücresine girilen sayı kadar para atılması halinde Tura gelme olasılığını gösterir.

=BİNOMDAĞ(A1;12;0,5;1) formülü aynı seriler için kümülatif olasılığı gösterir. Örneğin, A1 = 4 ise, 0, 1, 2, 3 veya 4 serilerinin Turalar kümülatif olasılığını verir (non-exclusive OR).

COUNT

Sayı içeren ve ayrıca bağımsız değişkenler listesindeki sayıları da içeren hücre sayısını sayar. Bir sayılar aralığındaki ya da dizisindeki bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanın. Metin girdileri göz ardı edilir.

Syntax

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Değer 1'den 4'e kadar alanlardaki girişler 2, 4, 6 ve lamba sayılacaklardır.

=BAĞ_DEĞ_SAY(2;4;6;"tabak") = 3. Aralıktaki sayı içeren hücrelerin sayısı 3'dür.

COUNTA

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer olduğunu sayar. Metin girdileri, 0 uzunlukta dahi olsalar sayılır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuruysa, dizideki ya da başvurudaki boş hücreler göz ardı edilir.

Syntax

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

Değer 1'den 4'e kadar alanlardaki girişler 2, 4, 6 ve lamba sayılacaklardır.

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(2;4;6;"tabak") formülü 4 sonucunu verir. Aralıktaki dolu hücrelerin sayısı 4'tür.

COUNTBLANK

Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.

Syntax

BOŞLUKSAY(aralık)

aralık hücre aralığındaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

Example

=BOŞLUKSAY(A1:B2) bütün hücreler A1, A2, B1, ve B2 boş ise, 4 sonucunu verir.

COUNTIF

Bir hücre aralığındaki verilen kriterlere uyan hücre sayısını döndürür.

Syntax

COUNTIF(Range; Criterion)

Aralık koşulun uygulanacağı aralıktır.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

A1:A10 hücre aralığı 2000'den 2009'a kadar sayıları içermektedir. B1 hücresi 2006 sayısını içermektedir. B2 hücresinde, şu formülleri girin:

=EĞERSAY(A1:A10;2006) - bu formül 1 sonucunu verir.

=EĞERSAY(A1:A10;B1) - bu işlev 1 sonucunu verir.

=EĞERSAY(A1:A10;">=2006") - bu işlev 3 değerini verir.

=EĞERSAY(A1:A10;"<"&B1) - B1 hücresi 2006sayısını içeriyorsa, 6 sonucunu verir.

=EĞERSAY(A1:A10;C2) C2 hücresinde >2006 metni bulunmaktadır, A1:A10 aralığındaki hücrelerde değerleri 2006 sayısından büyük olan hücreleri sayar.

Sadece negatif sayılar bulunan hücreleri saymak için: =EĞERSAY(A1:A10;"<0")

KESMENOKTASI

Var olan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar.

Syntax

KESMENOKTASI(veri_Y; veri_X)

veri_Y bağımsız gözlemler ya da veri kümesidir.

veri_X bağımlı gözlemler ya da veri kümesidir.

Burada sayıları barındıran isimler, diziler veya aralıklar kullanılmalıdır. Sayılar formüle doğrudan da girilebilir.

Example

Kesişimi hesaplamak için, örnek hesap tablosundaki D3:D9 hücre aralığını y değerleri ve C3:C9 hücre aralığını x değerleri olarak kullanın. Girdiler aşağıdaki gibi olacaktır:

=KESMENOKTASI(D3:D9;C3:C9) = 2,15. Çizginin y eksenini keseceği nokta 2,15 bulunur.

KİKARE.DAĞ

Ki-kare dağılımı için olasılık yoğunluğu fonksiyonunu veya birikimli dağılım fonksiyonunu döndürür.

Syntax

KİKARE.DAĞ(Sayı; SerbestlikDerecesi; Birikimli)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Yanlış olabilir. Herhangi bir değer, Doğru olabilir veya atlanabilir birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için.

Example

=KİKARE.DAĞ(3; 2; 0) x = 3 noktasında 2 serbestlik derecesine sahip olasılık yoğunluğu fonksiyonuyla 0.1115650801 değerine eşittir.

=KİKARE.DAĞ(3; 2; 1) x = 3 noktasında 2 serbestlik derecesine sahip birikimli kikare dağılımıyla 0.7768698399 değerine eşittir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

KİKARE.DAĞ.SAĞK

Onaylanmış Kikare hipotezinin olasılık değerini döndürür. KİKARE.DAĞ.SAĞK teorik Kikare dağılımının tüm değerleri ile (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değerleri toplamı formülünden hesaplanan değerleri karşılaştırır ve bundan test edilecek hipotezin hata oranını hesaplar.

KİKARE.DAĞ.SAĞK ile elde edilen olasılık KİKARETEST ile de hesaplanabilir.

Syntax

KİKARE.DAĞ.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Example

=KİKARE.DAĞ.SAĞK(13.27; 5) 0.0209757694 değerine eşittir.

Rastgele örneğin Ki-kare değeri 13,27 ise ve deneyin 5 serbestlik derecesi varsa, varsayımın hata olasılığının %2 olduğuna karar verilir.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

KİKARE.TERS

Kikare dağılımının ters kuyruklu olasılığının tersini döndürür.

Syntax

KİKARE.TERS(Olasılık; SerbestlikDerecesi)

Olasılık hesaplanacak kikare dağılımının tersinin olasılık değeridir.

Serbestlik Derecesi kikare fonksiyonunun serbestlik derecesidir.

Example

=KİKARE.TERS(0,5;1) 0.4549364231 döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

KİKARE.TERS.SAĞK

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini döndürür.

Syntax

KİKARE.TERS.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

sayı hata olasılığı değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Example

Bir zar 1020 kez atılıyor. Zar üzerindeki 1 ile 6 arasındaki sayılar 195, 151, 148, 189, 183 ve 154 kez geliyor (gözlem değerleri). Zarın hileli olmadığı varsayımı sınanacaktır.

Rastgele örneğin Ki-kare dağılımı yukarıda verilen formülle belirlenir. n sayıda atışa ilişkin olarak zarda verilen sayının beklenen değeri n çarpı 1/6 olduğu için, 1020/6 = 170, formül 13,27 Ki-kare değerini döndürür.

Gözlenen Ki-kare, teorik Ki-kare KİKARETERS değerinden büyük ya da buna eşitse, teori ve deney arasındaki sapma çok büyük olduğu için varsayım göz ardı edilir. Gözlenen Ki-kare KİKARETERS değerinden küçükse, varsayım, belirtilen hata olasılığıyla onaylanır.

=KİKARE.TERS.SAĞK(0.05;5) 11.0704976935 döndürür.

=KİKARE.TERS.SAĞK(0.02;5) 13.388222599 döndürür.

Hata olasılığı %5 ise, zar doğru değildir. Hata olasılığı %2 ise, bunun hileli olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

KİKARE.TEST

Bağımsızlık testini verir. KİKARETEST, değeri istatistik için kikare (γ2) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. KİKARE.TEST verinin kikare dağılımını verir.

KİKARE.TEST işlevi tarafından belirlenen olasılık, KİKARE.DAĞILIM işlevi tarafından da belirlenebilir, bu durumda, rastgele örneğin Ki-karesi veri satırı yerine parametre olarak geçirilmelidir.

Syntax

KİKARE.TEST(VeriB; VeriE)

veri_B gözlenen değerler dizisidir.

veri_E beklenen ya da tahmin edilen değerlerin dizisidir.

Example

veri_B (beklenen)

veri_E (beklenen)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=KİKARE.TEST(A1:A6;B1:B6) işlevi 0.0209708029 değerine eşittir. Bu teorik Ki-kare dağılımının gözlenen verilerini karşılayan olasılıktır.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

KİKAREDAĞ

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir. γ2 dağılımı, bir γ2 testiyle ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için, γ2 testini kullanın. KİKAREDAĞ işlevi, verilen düzenli bir örnekte, kikare değerleri (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değer formülü toplamından hesaplanır. tüm değerler için teorik kikare dağılımı ile karşılaştırılır. Bu şekilde test edilen hipotezimizin hata olasılığı elde edilir.

KİKAREDAĞ ile değerlendirilen olasılık aynı zamanda KİKARETEST ile de değerlendirilebilir.

Syntax

KİKAREDAĞ(Sayı; özgürlük dereceleri)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Example

=KİKAREDAĞILIM(13,27; 5) 0,02'ye eşittir.

Rastgele örneğin Ki-kare değeri 13,27 ise ve deneyin 5 serbestlik derecesi varsa, varsayımın hata olasılığının %2 olduğuna karar verilir.

KİKAREDAĞ

Ki-kare dağılımı için olasılık yoğunluğu fonksiyonunun veya kümülatif dağılım fonksiyonunun değerini döndürür.

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

Sayı dağılımının hesaplanacağı değerdir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Birikimli (seçimsel): 0 veya Yanlış olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar. Diğer değerler vya Doğru veya atlanması birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

KİKARETERS

KİKAREDAĞ'ın tersini döndürür.

Syntax

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

sayı ters Gama dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

KİKARETERS

Kikare dağılımın kuyruklu olasılığının tersini verir. Olasılık = KİKAREDAĞ(x,...) ise, KİKARETERS(olasılık,...) = x.

Syntax

KİKARETERS(Sayı; özgürlük dereceleri)

sayı hata olasılığı değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Example

Bir zar 1020 kez atılıyor. Zar üzerindeki 1 ile 6 arasındaki sayılar 195, 151, 148, 189, 183 ve 154 kez geliyor (gözlem değerleri). Zarın hileli olmadığı varsayımı sınanacaktır.

Rastgele örneğin Ki-kare dağılımı yukarıda verilen formülle belirlenir. n sayıda atışa ilişkin olarak zarda verilen sayının beklenen değeri n çarpı 1/6 olduğu için, 1020/6 = 170, formül 13,27 Ki-kare değerini döndürür.

Gözlenen Ki-kare, teorik Ki-kare KİKARETERS değerinden büyük ya da buna eşitse, teori ve deney arasındaki sapma çok büyük olduğu için varsayım göz ardı edilir. Gözlenen Ki-kare KİKARETERS değerinden küçükse, varsayım, belirtilen hata olasılığıyla onaylanır.

=KİKARETERS(0,05;5) 11,07 değerini verir.

=KİKARETERS(0,02;5) formül sonucu 13,39 olur.

Hata olasılığı %5 ise, zar doğru değildir. Hata olasılığı %2 ise, bunun hileli olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur.

KİKARETEST

Bağımsızlık testini verir. KİKARETEST, değeri istatistik için kikare (γ2) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. KİKARETEST verinin kikare dağılımını verir.

KİKARETEST işlevi tarafından belirlenen olasılık, KİKAREDAĞILIM işlevi tarafından da belirlenebilir, bu durumda, rastgele örneğin Ki-karesi veri satırı yerine parametre olarak geçirilmelidir.

Syntax

KİKARETEST(Veri_B; veri_E)

veri_B gözlenen değerler dizisidir.

veri_E beklenen ya da tahmin edilen değerlerin dizisidir.

Example

veri_B (beklenen)

veri_E (beklenen)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=KİKARETEST(A1:A6;B1:B6) işlevi 0,02 değerine eşittir. Bu teorik Ki-kare dağılımının gözlenen verilerini karşılayan olasılıktır.

RKARE

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir. RKARE (Determinasyon katsayısı olarak da bilinir) bir ayarlamanın kesinlik ölçüsüdür ve bir regresyon analizi üretmek için kullanılabilir.

Syntax

RKARE(veri_Y; veri_X)

veri_Y bir dizi veya veri noktaları aralığıdır.

veri_X bir dizi veya veri noktaları aralığıdır.

Example

=RKARE(A1:A20;B1:B20) işlevi hem sütun A, hem de sütun B için korelasyon katsayısını hesaplar.

ÜSTEL.DAĞ

Üstel dağılımı döndürür.

Syntax

ÜSTEL.DAĞ(Sayı; Lambda; C)

Sayı işleve ait değerdir.

lambda parametre değeridir.

C işlevin biçimini belirleyen mantıksal bir değerdir. C = 0 olasılık yoğunluğunu, C = 1 dağılımı hesaplar.

Example

=ÜSTEL.DAĞ(3;0.5;1) 0.7768698399 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

ÜSTELDAĞ

Üstel dağılımı verir. ÜSTELDAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanın.

Syntax

ÜSTELDAĞ(Sayı; Lambda; C)

Sayı işleve ait değerdir.

lambda parametre değeridir.

C işlevin biçimini belirleyen mantıksal bir değerdir. C = 0 olasılık yoğunluğunu, C = 1 dağılımı hesaplar.

Example

ÜSTELDAĞ(3; 0,5; 1) formülü sonucunda 0,78 değeri döner.

Lütfen bizi destekleyin!