Bit İşlem Fonksiyonları

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Matematiksel


BITAND

Parametrelerin bit düzeyinde mantıksal "ve" işlemini döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITAND(sayı1;sayı2)

Sayı1 ve sayı2 2 ^ 48 (281 474 976 710 656)'den küçük pozitif sayılardır.

Example

=BITAND(6;10) 2 (0110 & 1010 = 0010) döndürür.

BITLSHIFT

Bir sayıyı sola doğru n bit kaydırır.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITLSHIFT(sayı;kayma)

Sayı 2 ^ 48 (281 474 976 710 656)'den küçük pozitif bir tamsayıdır.

Kayma Sola doğru kaç konum kaydırılacağı sayısıdır. Negatif olması BITRSHIFT ile aynı anlamı taşır (sayı;-kayma).

Example

=BITLSHIFT(6;1) 12 (0110 << 1 = 1100) döndürür.

BITOR

Parametrelerin bit düzeyinde mantıksal "veya" işlemini döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITOR(sayı1;sayı2)

Sayı1 ve sayı2 2 ^ 48 (281 474 976 710 656)'den küçük pozitif sayılardır.

=BITOR(6;10) 14 (0110 | 1010 = 1110) döndürür.

BITRSHIFT

Bir sayısı sağa n bit kaydırır.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITRSHIFT(sayı; kayma)

Sayı 2 ^ 48 (281 474 976 710 656)'den küçük pozitif bir tamsayıdır.

Kayma sayının sağa kaç bit kayacağı bilgisidir. Negatif olması BITLSHIFT ile aynı anlamdadır.

Example

=BITRSHIFT(6;1) 3 (0110 >> 1 = 0011) döndürür.

BITXOR

Parametrelerin bit düzeyinde mantıksal "özel veya" işlemini döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITXOR(sayı1;sayı2)

Sayı1 ve sayı2 2 ^ 48 (281 474 976 710 656)'den küçük pozitif sayılardır.

Example

=BITXOR(6;10) 12 (0110 ^ 1010 = 1100) döndürür

Lütfen bizi destekleyin!