Eklenti İşlevleri, Analiz Fonksiyonlarının Listesi Bölüm İki

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Ekle


SANCOS

Bir karmaşık sayının kosinüsünü döndürür.

SANCOSH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.

SANCOT

Bir karmaşık sayının kotanjantını döndürür.

SANCSC

Bir karmaşık sayının kosekantını döndürür.

SANCSCH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

SANSEC

Bir karmaşık sayının sekantını döndürür.

SANSECH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sekantını döndürür.

SANSIN

Bir karmaşık sayının sinüsünü döndürür.

SANSINH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.

SANTAN

Bir karmaşık sayının tanjantını döndürür.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

KARMAŞIK

Gerçek ve sanal katsayıları x + yi veya x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür.

Syntax

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

Gerçek numara karmaşık sayının reel katsayısıdır.

I Sayısı karmaşık sayının sanal katsayısıdır.

Sonek karmaşık sayının sanal bileşeni için sonektir. Belirtilmezse, sonek'in "i" olduğu varsayılır.

Example

=KARMAŞIK(3;4;"j") Reel ve sanal katsayıları 3 ve 4, soneki ise j olan karmaşık sayı (3 + 4j).

OCT2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Syntax

OCT2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Example

=OCT2BIN("3";3) returns "011".

OCT2DEC

The result is the number for the octal number string entered.

Syntax

OCT2DEC(Sayı)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Example

=OCT2DEC("144") returns 100.

OCT2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Syntax

OCT2HEX(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Example

=OCT2HEX("144";4) returns "0064".

SANAL

X + yi ya da x + yi metin biçiminde gösterilen karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir.

Syntax

SANAL(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANAL("4+3j") 4+3j karmaşık sayısının sanal katsayısı 3.

SANBAĞ_DEĞİŞKEN

Radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan (teta) bağımsız değişkenini verir (phi açısı).

Syntax

SANBAĞ_DEĞİŞKEN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANBAĞ_DEĞİŞKEN("3+4i") 3+4i'nin radyan cinsinden teta bağımsız değişkeni (0,927295).

SANBÖL

İki karmaşık sayının, bölümünün sonucunu verir.

Syntax

SANBÖL("Pay"; "Payda")

Pay ve Payda "x+yi" veya "x+yj" formlarında girilen karmaşık sayılardır.

Example

=SANBÖL("-238+240i";"10+24i") Formüldeki iki karmaşık sayının bölümü 5+12i.

SANEŞLENEK

Metin biçimindeki karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir.

Syntax

SANEŞLENEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANEŞLENEK("1+j") sayının karmaşık eşleniği 1-j.

SANGERÇEK

Bir karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür.

Syntax

SANGERÇEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANGERÇEK("1+3j") gerçek katsayı 1 sonucunu verir.

SANKAREKÖK

metin biçimindeki karmaşık bir sayının kare kökünü verir.

Syntax

SANKAREKÖK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

SANKAREKÖK("3+4i") 2+1i sonucunu verir.

SANKUVVET

Sonuç bir Sayının KarmaşıkSayı kuvveti olur.

Syntax

SANKUVVET(Karmaşık sayı; Sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Sayı kuvvettir.

Example

=SANKUVVET("2+3i";2) -5+12i döndürür.

SANLN

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal ( e tabanında) logaritmasını verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.

Syntax

SANLN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLN("1+j") ikiye yuvarlanırsa 0,35+0,79j sonucunu verir.

SANLOG10

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

Syntax

SANLOG10(Karmaşık sayılar)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLOG10("1+j") Yuvarlanırsa 0.15+0.34j sonucunu verir.

SANLOG2

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir.

Syntax

SANLOG2(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLOG2("3+4i") 3+4i'nin 2 tabanındaki logaritması (2,321928 + 1,337804i).

SANMUTLAK

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir.

Syntax

SANMUTLAK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANMUTLAK("5-12j") 13 sonucunu verir.

SANTOPLA

The result is the sum of a set of complex numbers.

Syntax

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=SANTOPLA("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayının toplamı 18+7j.

SANÇARP

The result is the product of a set of complex numbers.

Syntax

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=SANÇARP("3+4j";"5-3j") İki karmaşık sayının çarpım 27+11j.

SANÇIKAR

İki kompleks sayıyı çıkartarak sonucu verir.

Syntax

SANÇIKAR(Karmaşık sayı 1; Karmaşık sayı 2)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANÇIKAR("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayı arasındaki fark (8 + j).

SANÜS

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki bir karmaşık sayının üssünü verir. Sonuç e'nin karmaşık sayı kuvvetidir. e sabitinin değeri yaklaşık 2.71828182845904'e eşittir..

Syntax

SANÜS(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANÜS("1+j") 1+i karmaşık sayısının üssü (1,468694 + 2,287355i).

ÇİFTFAKTÖR

Bir sayının çift çarpınımını (faktöriyel) verir.

Syntax

ÇİFTFAKTÖR(Sayı)

Sayı !!, Sayı sıfıra eşit veya sıfırdan büyük iken,Sayı'nın iki kez faktoriyel değerini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR(n) çift sayılar için sonucu verir:

2*4*6*8* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(n) tek sayılar için sonucu verir:

1*3*5*7* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(0) tanımına göre1 sonucunu verir.

Example

=ÇİFTFAKTÖR(5) 15 sonucunu verir.

=ÇİFTFAKTÖR(6) 48 döndürür.

=ÇİFTFAKTÖR(0) 1 sonucunu verir.

Lütfen bizi destekleyin!