Mathematical Functions

Bu kategori Calc için Matematiksel işlevleri içerir. İşlev Sihirbazı'nı açmak için, Ekle - İşlev menüsünü seçin.

BİRİKİM

Bu işlev, aralıktaki hesaplamaların bir toplam sonucunu döndürür. Aşağıda listelenen farklı toplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Toplama işlevi, hesaplamada gizli satırları, hataları, ALTTOPLAM ve diğer BİRİKİM işlev sonuçlarını çıkarmanızı sağlar.

RAWSUBTRACT

Bir dizi sayıyı çıkarır ve küçük yuvarlanma hatalarını ortadan kaldırmadan sonucu verir.

SUM

Adds a set of numbers.

RENK

RGBA renk sisteminde üç renk (kırmızı, yeşil ve mavi) ile alfa kanalı kombinasyonu tarafından hesaplanan sayısal bir değeri döndürür. Sonuç, bilgisayarınız tarafından kullanılan renk sistemine bağlıdır.

SUMIFS

Birden çok aralıktaki birden çok ölçütü karşılayan bir aralıktaki hücrelerin değerlerinin toplamını döndürür.

ACOS

Arkkosinüs kosinüsü sayı olan açıdır. Bir sayının Trigonometric kosinüsünün tersini radyan olarak verir.

Syntax

ACOS(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik kosinüsünü verir, bu kosinüsü sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı 0 ve Pİ arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Example

=ACOS(-1) 3,14159265358979 (Pİ radyan) değerini verir.

=DERECE(ACOS(0,5)) 60 sonucunu verir. 60 derecenin kosinüsü is 0,5'dir.

Dosyayı örnekle aç:

ACOSH

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır.

Syntax

ACOS(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik kosinüsünü verir, Ters hiperbolik kosinüs, hiperbolik kosinüsü sayı olan değerdir.

Sayı 1'den büyük veya eşit olmalıdır.

Example

=ACOSH(1) 0 değerini döndürür.

=ACOSH(COSH(4)) 4 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

ACOT

Verilen bir sayının ters kotanjantı ile döner (Arkkotanjant).

Syntax

ACOT(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik kotanjantını verir, bu kotanjantı sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı 0 ve Pİ arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Example

=ACOT(1) 0,785398163397448 sonucunu getirir (Pİ/4 radyan).

=DERECE(ACOT(1)) 45 sonucunu verir. 45 derecenin ters kotanjantı 1 olur.

Dosyayı örnekle aç:

ACOTH

Verilen sayının ters hiperbolik kotanjantını verir.

Syntax

ACOTH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik kotanjantını verir, bu sayı hiperbolik kotanjantı sayı olan değerdir.

Eğer Sayı -1 ve 1 değerleri arasında ise, bir hata oluşur.

Example

=ACOTH(1,1) 1,1 sayısının ters hiperbolik kotanjantını verir, yaklaşık 1,52226.

Dosyayı örnekle aç:

ALTTOPLAM

Alttoplamları hesaplar.Şayet bir alan alttoplamları içeriyorsa, bunlar ek hesaplamalar için kullanılamaz. Bu işlevi Otomatik Süzgeç ile kullanarak süzülmüş kayıtlardan hesaplama almak için kullanın.

Syntax

ALTTOPLAM(İşlev; Aralık)

İşlev aşağıdaki işlevlerden birini gösteren sayıdır:

İşlev dizini

(gizli değerler içerir)

İşlev dizini

(gizli değerleri göz ardı eder)

İşlev

1

101

ORTALAMA

2

102

BAĞ_DEĞ_SAY

3

103

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

104

MAK

5

105

MİN

6

106

ÇARPIM

7

107

STDSAPMA

8

108

STDSAPMAS

9

109

TOPLA

10

110

VAR

11

111

VARS


Elle gizlenmiş satırları dahil etmek için 1-11 arasındaki sayıları, onları hariç tutmak için 101-111 kullanın; filtrelenmiş hücreler her zaman hariç tutulur.

aralık hücrelerin içinde bulunduğu aralıktır.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

10 öğrenci için bir malzeme listesi içeren A1:B6 hücre aralığında bir tablonuz var. Satır 2 (Kalem) elle gizlenir. Görüntülenen rakamların toplamını görmek istersiniz; yani, sadece filtrelenmiş satırların alt toplamıdır. Bu durumda doğru formül şöyle olurdu:

A

B

1

ÖGE

MİKTAR

2

Kalem

10

3

Kalem

10

4

Defter

10

5

Silgi

10

6

Kalemtraş

10


=ALTTOPLAM(9;B2:B5) 50 döndürür.

=ALTTOPLAM(109;B2:B6) 40 döndürür.

ASİN

Bir sayının arksinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir.

Syntax

ASİN(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik sinüsünü verir, bu sinüsü sayı olan, bir açıdır(radyan cinsinden). Dönen açı -Pİ/2 ve Pİ/2 arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Example

=ASIN(0) 0 değerini döndürür.

=ASİN(1) 1,5707963267949 (Pİ/2 radyan) sonucunu verir.

=DERECE(ASİN(0,5)) 30 sonucunu verir. 30 derecenin sinüsü is 0,5'dir.

Dosyayı örnekle aç:

ASİNH

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı.

Syntax

ASİNH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik sinüsünü verir, Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir.

Example

=ASİNH(-90) yaklaşık -5,1929877 değerini verir.

=ASİNH(SİNH(4)) 4 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

ATAN

Bir sayının arktanjantını verir. Arktanjant, tanjantı sayı olan açıdır.

Syntax

ATAN(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik tanjantını verir, bu tanjantı sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı -Pİ/2 ve Pİ/2 arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Example

=ATAN(1) 0,785398163397448 sayısını verir. (Pİ/4 radyan).

=DERECE(ATAN(1)) 45 sonucunu verir. 45 derecenin tanjantı 1 olur.

Dosyayı örnekle aç:

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ATAN2(Sayı_x; Sayı_y)

NumberX is the value of the x coordinate.

Sayı_Y Y koordinat değeri.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Example

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Dosyayı örnekle aç:

ATANH

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

Syntax

ATANH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik tanjantını verir, Ters hiperbolik tanjant, hiperbolik tanjantı sayı olan değerdir.

Sayı -1 ile +1 aralığında kalmalıdır.

Example

=ATANH(0) 0 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

BÖLÜM

Bir bölme işleminde sayının tamsayı kısmını verir. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın.

Syntax

BÖLÜM(Pay; Payda)

Pay, Payda'ya bölündükten sonra tamsayı kısmı ile döner.

BÖLÜM ile TAMSAYI(pay/payda) aynı pay ve payda değerleri için eşittir ama farklı hata kodları döndürebilirler. Daha genel olarak TAMSAYI(pay/payda/İŞARET(pay/payda))*İŞARET(pay/payda) ile eşittir.

Example

=BÖLÜM(11;3) 3 değeri döner. 2 kalanı kaybolur.

COS

Verilen radyan cinsinden açının kosinüsünü döndürür.

Syntax

COS(Sayı)

Sayı (trigonometrik) Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır.

Bir açının kosinüsünü derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Example

=COS(Pİ()/2) 0 değeri verir, Pİ/2 radyanın kosinüsü.

=COS(RADYANLAR(60)) 60 derecenin kosinüsü, 0,5 sonucu elde edilir.

Dosyayı örnekle aç:

COSH

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir.

Syntax

COSH(Sayı)

Sayı hiperbolik kosinüsünü bulmak istediğiniz herhangi bir gerçek sayı.

Example

=COSH(0) 0 sayısının hiperbolik kosinüsü olan 1 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

COT

Radyan cinsinden verilen açının kotanjantını verir.

Syntax

COT(Sayı)

Sayı (trigonometrik) radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını verir.

Bir açının kotanjantını derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Bir açının kotanjantı, 1 sayısının açının tanjantına bölünmesine eşdeğerdir.

Örnekler:

=COT(Pİ()/4) Pİ/4 radyanlık açının kotanjantı, olan 1 değerini verir.

=COT(RADYANLAR(45)) 45 derecenin kotanjantı olan 1 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

COTH

Verilen bir açının ters hiperbolik kotanjantını verir.

Syntax

COTH(Sayı)

Sayı hiperbolik kotanjantı verir.

Example

=COTH(1) ! sayısının hiperbolik kotanjantını verir, yaklaşık 1,3130.

Dosyayı örnekle aç:

CSC

Verilen açının kosekantını döndürür (radyan cünsinden).Bir açının kosekantı sinüsünün 1 bölüsüdür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

CSC(Sayı)

Bir Sayının (trigonometrik) kosekantını radyan cinsinden döndürür.

Bir açının kosekantını derece cinsinden döndürmek için RADIANS fonksiyonunu kullanın.

Example

=CSC(PI()/4) yaklaşık olarak PI/4 radyanın sinüsünün tersi olan 1.4142135624 değerini döndürür.

=CSC(RADIANS(30)) 30 derecenin kosekantı olan 2 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

CSCH

Bir sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

CSCH(Sayı)

Bir Sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

Example

=CSCH(1) 1'in hiperbolik kosekantı olan yaklaşık 0.8509181282 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

DERECE

Radyanı dereceye çevirir.

Syntax

DERECE(Sayı)

Sayı dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açıdır.

Example

=DERECE(Pİ()) 180 derece sonucunu verir.

DÖNÜŞTÜR_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Syntax

CONVERT_OOO(Value; "Text1"; "Text2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Example

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


EUROCONVERT

Eski Avrupa milli para birimlerini Euro para birimine çevirir.

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

Değer çevrilecek para miktarıdır.

parabirimi 1 ve parabirimi 2 sırasıyla ...den, ...e çevrilecek para birimleridir. Bunlar metin olmalıdır, ve para birimlerinin geçerli kısaltmaları olmalıdırlar (örneğin, "EUR"). Oranlar (Euro başınadır) Avrupa Komisyonu tarafından ayarlanmıştır.

Tam_doğruluk isteğe bağlıdır. Atlanmışsa veya False değerine sahipse, sonuç parabirimi2'nin basamaklarına göre yuvarlanır. Eğer değeri True ise sonuç yuvarlanmaz.

Üçgensel_doğruluk seçimseldir. Eğer Üçgensel_doğruluk >=3 olarak verilmişse, üçgensel dönüşümün (parabirimi1,EUR,parabirimi2) ortadaki sonucu bu doğruluğa yuvarlanır. Eğer Üçgensel_doğruluk atlanırsa, ortadaki sonuç yuvarlanmaz. Ayrıca eğer parabirimi2 dövizi eğer "EUR" ise, Üçgensel_doğruluk EUR'dan EUR'a bir dönüşüm olarak uygulanır.

Örnekler

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 Avusturya Şilinini Euro'ya çevirir.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 Euro'yu Alman Markına çevirir.

GCD_EXCEL2003

Bir sayılar listesinden en büyük ortak böleni alır.

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) 5 sonucunu verir.

KAREKÖK

Sayının pozitif karekökünü verir.

Syntax

KAREKÖK(sayı)

sayı karekökü alınacak pozitif sayıdır.

Sayı pozitif olmalıdır.

Example

=KAREKÖK(16) 4 değerini döndürür.

=KAREKÖK(-16) Geçersiz değişken hatasını verir.

KAREKÖKPİ

(Sayı * pi)'nin kare kökünü verir.

Syntax

KAREKÖKPİ(Numara)

Sayının pi ile çarpımından sonra karekökü alınır (Pİ Numara ile çarpılır).

Bu işlev KAREKÖK(Pİ()*Sayı) formülüne eşdeğerdir.

Example

=KAREKÖKPİ(2) yaklaşık 2,506628 sonucuyla, (2Pİ) nin karekökünü verir.

KARETOPLAMI

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Syntax

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

KOMBİNASYON

Belli sayıda yinelenmeyen nesne için kombinasyon sayısını verir. Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON işlevini kullanın.

Syntax

KOMBİNASYON(Sayı_1; Sayı_2)

Sayı_1 kümedeki öğelerin sayısıdır.

sayı_2 kümeden seçilecek elemanların sayısıdır. Her kombinasyondaki nesnelerin sayısıdır.

KOMBİNASYON bir kümede nesneleri seçmek için yol sayısıdır (olasılık). Örneğin bir kümede A, B ve C olmak üzere üç eleman varsa, bunlardan iki elemanı 3 çeşit yolla seçebilirsiniz, seçimler AB, AC ve BC olabilir.

KOMBİNASYON fomülü şöyledir: sayı_1!/sayı_2!*(sayı_1-sayı_2)!

Example

=KOMBİNASYON(3;2) 3 değerini döndürür.

KOMBİNASYONA

Yinelemeleri de içeren belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir.

Syntax

KOMBİNASYONA(Sayı 1; Sayı 2)

Sayı_1 kümedeki öğelerin sayısıdır.

sayı_2 kümeden seçilecek elemanların sayısıdır. Her kombinasyondaki nesnelerin sayısıdır.

KOMBİNASYONA Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirleyen sayıyı verir. Seçim sıralaması önemsizdir ve tekrarlanan elemanlara izin verilir. Örneğin Bir kümede A, B ve C olarak üç öğe varsa, siz bunlardan 6 değişik yolla, iki öğe seçebilirsiniz. Seçimler şöyle sıralanır; AB, BA, AC, CA, BC, CB.

KOMBİNASYONA şu şekilde hesaplanır: (Toplam öğe sayısı+Seçilen öğe sayısı-1)! / (Seçilen öğe sayısı!(Toplam öğe sayısı-1)!)

Example

=KOMBİNASYONA(3;2) 6 değerini döndürür.

KUVVET

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının sonucunu verir.

Syntax

POWER(Taban; Üs)

Kuvvet'i alınmış BirTaban sayısının sonucunu verir.

Aynı sonuç üs alma işleci ^ kullanımıyla da elde edilebilir:

Taban^Kuvvet

note

=POWER(0,0) returns 1.


Example

=KUVVET(4;3) 64 sayısını verir, ki bu sayı 4 sayısının 3.üncü (kübü) kuvvetidir.

=4^3 işlemide 4'ün 3'üncü kuvveti ile döner.

KYUVARLA

İstenen çarpana yuvarlanmış sayıyı döndürür.

Syntax

KYUVARLA(Sayı; Katsayı)

Sayı Katına yuvarlanacak değerdir. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır.

Alternatif bir yol olarak, Katsayı *YUVARLA(Sayı/Katsayı) formülü de kullanılabilir.

Example

=KYUVARLA(15,5;3) 15 sonucunu verir, 15,5 18'e (= 3*6) göre 15'e (= 3*5) daha yakındır.

=KYUVARLA(1,4;0,5) 1,5 değerini verir. (= 0,5*3).

LCM_EXCEL2003

İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) 75 sonucunu verir.

LN

Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitine dayanırlar. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.

Syntax

LN(Sayı)

Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır.

Example

=LN(3) 3 saysının doğal logaritması ile döner (yaklaşık 1,0986).

=SAYIYAÇEVİR("4321") 4321 sayısı sonucunu verir.

LOG

Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir.

Syntax

LOG(Number [; Base])

Sayı Logaritması hesaplanacek pozitif gerçek sayıdır.

Taban (seçimsel) logaritma hesaplamasında kullanılan tabandır. Eğer atlanırsa 10 tabanı varsayılır.

Example

=LOG(10;3) 3 tabanına göre 10 sayısının logaritmasını verir (yaklaşık 2,0959).

=UZUNLUK(12345,67) 8 sonucunu verir.

LOG10

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

Syntax

LOG10(Numara)

Numara 10 tabanında logaritması alınacak sayıdır.

Example

= 5 sayısının 10 tabanındaki logaritmasını verir (yaklaşık 0,69897).

MOD

Sayı, bölene bölündükten sonra kalanı verir. Sonuç, bölenle aynı işarete sahiptir.

Syntax

MOD(Bölünen; Bölen)

Tamsayı değişkenlerde; bu işlev, Bölünen, Bölüm'e bölündükten sonra kalanını verir..

Bu işlev, Bölünen - Bölüm * TAMSAYI(Bölünen/Bölüm), şeklinde ifade edilebilir. Değişkenler tamsayı olmasa bile işlev bir sonuç verir.

Example

=MOD(22;3) 22 sayısı 3 sayısına bölündüğü zaman kalan 1 sayısını verir.

=MOD(11,25;2,5) 1,25 değerini verir.

MUTLAKDEĞER

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.

Syntax

MUTLAKDEĞER(Sayı)

Sayı mutlak değeri hesaplanacak sayıdır. Bir sayının mutlak değeri +/- işareti olmaksızın değeridir.

Example

=N(123) 123 sayısıyla döner

=N(123) 123 sayısıyla döner

=N(YANLIŞ) 0 verir.

OBEB

İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.

En büyük ortak bölen en büyük pozitif tamsayıdır. Verilmiş olan bütün tamsayıları kalansız olarak böler.

Syntax

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=OBEB(16;32;24) 8 sonucunu verir, çünkü 16, 24 ve 32 saylarını kalansız olaran bölen en büyük tamsayıdır.

=OBEB(B1:B3) B1, B2, B3 hücrelerinde 9, 12, 9 bulunmaktadır, işlem sonucu 3.

OKEK

Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır.

Syntax

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

Matematik sabiti pi; sayısını (3,14159265358979) 14 basamağa kadar verir.

Syntax

Pİ()

Example

=Pİ() pi sayısının değeri 3,14159265358979 sayısını verir.

RADYANLAR

Dereceyi radyana çevirir.

Syntax

RADYANLAR(Sayı)

Sayı radyana dönüştürülecek derece cinsinden açıdır.

Example

=RADYANLAR(90) Calc duyarlılığında 1,5707963267949 sayısını verir, bu değer ise Pİ/2'dir.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Syntax

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function or using the Recalculate Hard command (Shift++F9). The function is recalculated when opening the file.

Example

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

Syntax

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, when using the Recalculate Hard command (Shift++F9) and when Top or Bottom are recalculated.

Example

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

RASTGELEARADA

Belirlediğiniz sayılar arasından rastgele bir sayı verir.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RASTGELEARADA(alt; üst)

Alt ve Üst sınırlar arasında (sınırlar dahil) rasgele bir tamsayı döndürür.

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Yeniden hesaplanmayacak rastgele sayılar üretmek için, işlevi içeren hücreleri kopyalayın ve Düzenle - Özel Yapıştır menüsüyle açılan özel yapıştır iletişim penceresini ayarlayın (Tümünü Yapıştır ile Formüller işaretli olmamalıdır ve Sayılar işaretli olmalıdır).

Example

=RASTGELEARADA(20;30) 20 ile 30 arasında bir tam sayı değeri verir.

ROUNDDOWN

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

SEC

Verilen açının sekantını döndürür (radyancinsinden). 1 in açının kosinüse bölünmüş değeri ile açının sekantı eşdeğerdir

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SEC(Sayı)

Sayının sekantını (trigonometri) döndürür,radyan açısı.

Bir açının sekantını derece cinsinden döndürmek için RADIANS fonksiyonunu kullanın.

Example

=SEC(PI()/4) yaklaşık olarak, kosinüs PI/4 radyanın tersi olan 1.4142135624 değerini döndürür.

=SEC(RADIANS(60)) 60 derecenin sekantı olan 2 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

SECH

Bir sayının hiperbolik sekantını döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SECH(Sayı)

Sayı'nın hiperbolik sekantını döndürür.

Example

=SECH(0) 0'ın hiperbolik sekantı olan 1 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

SERİTOPLA

Bir formül temelinde bir kuvvet serisinin toplamını verir.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntax

SERİTOPLA(X; N; M; Katsayılar)

X kuvvet serilerinin giriş değeridir.

N x'i yükseltmek istediğiniz başlangıç kuvvetidir

M serideki her terim için N'nin yükseltileceği adım

Katsayılar x'in her sıralı kuvvetinin çarpıldığı ardışık katsayılar takımı. Katsayılardaki değerlerin sayısı kuvvet serisindeki terimlerin sayısını belirler. Örneğin, katsayılarda üç değer varsa, kuvvet serisinde üç terim olacaktır.

Example

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SUMIF

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

SUMIF(Range; Criterion [; SumRange])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

toplam_aralığı (İsteğe bağlı) değerleri toplanacak aralıktır. Ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa değerleri toplanır. Eğer bu parametre verilmezse aralık'ta bulunan değerler toplanır.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Range parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Example

Sadece negatif sayıları toplamak için: =ETOPLA(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Daha fazla söz dizimi örnekleri görmek istiyorsanız EĞERSAY işlevina bakın, bu örnekler ETOPLA işlevi ile de kullanılabilir.

S_SAYI_ÜRET

Düzgün dağıtılmış, 0'dan büyük veya 0'a eşit ve 1'den küçük rastgele bir sayı verir.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

S_SAYI_ÜRET()

Bu fonksiyon her Calc hesaplamasında yeni bir rasgele sayı üretir. Calc'ı yeniden hesaplamaya zorlamak için F9 tuşuna basın.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Example

S_SAYI_ÜRET() 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir.

SİN

Radyan cinsinden verilen açının sinüsünü verir.

Syntax

SİN(Sayı)

Verilen sayı'nın (trigonometric) sinüsünü, radyan cinsinden açı olarak verir.

Bir açının sinüsünü derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Example

=SİN(Pİ()/2) 1 sonucunu verir, Pİ/2 radyanın sinüsü.

=SİN(RADYANLAR(30)) 30 derecenin sinüsü olan 0,5 değeriyle döner.

Dosyayı örnekle aç:

SİNH

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı.

Syntax

SİNH(Sayı)

Sayı'nın hiperbolik sinüsünü verir.

Example

=SİNH(0) 0 sayısının hiperbolik sinüsü olan 0 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

TAMSAYI

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Syntax

TAMSAYI(Sayı)

Sayı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.

Negatif sayılar altındaki tamsayıya yuvarlanır.

Example

=DAKİKA(0,999) işlevi 58 değerini döndürür.

=N(123) 123 sayısıyla döner

TAN

Verilen radyan cinsinden açının tanjantını verir.

Syntax

TAN(sayı)

Sayı (trigonometrik) tanjantını radyan cinsinden verir.

Bir açının tanjantını derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Example

=TAN(Pİ()/4) Pİ/4 radyanlık açının tanjantı olan 1 değerini verir.

=TAN(RADYANLAR(45)) 45 derecenin tanjantı olan, 1 değeri döner.

Dosyayı örnekle aç:

TANH

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

Syntax

TANH(Sayı)

sayı hiperbolik tanjantı bulunacak sayıdır.

Example

=TANH(0) 0'ın hiperbolik tanjantının sonucunu, 0 verir.

Dosyayı örnekle aç:

TEK

En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Negatif sayılar aşağıya doğru en yakın tek sayıya yuvarlanır.

Syntax

TEK(Sayı)

Sayı sıfırdan uzağa doğru, tek sayıya yuvarlanacak değer.

Example

=TEK(1.2) 3 değerini döndürür.

=TEK(1) 1 değeri döndürür.

=TEK(0) 1 değeri döndürür.

=TEK(-3.1) -5 değeri döndürür.

TRUNC

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

YUVARLA

Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Syntax

ROUND(Number [; Count])

sayı,sayım kadar ondalık haneye yuvarlanır. Eğer sayım verilmezse veya sıfırsa, bu işlev en yakın tamsayıya yuvarlar. Eğer sayım negatifse, işlev en yakın 10, 100, 1000, gibi sayılara yuvarlar.

Bu işlev en yakın sayıya yuvarlar. Alternatifler için ALTDEĞEREYUVARLA ve ÜSTDEĞEREYUVARLA işlevlerine bakın.

Example

=YUVARLA(2,348;2) 2,.35 sayısını verir.

=YUVARLA(-32,4834;3) -32,483 sonucunu verir. Bütün ondalıkları görmek için hücre biçimini değiştirin.

=YUVARLA(2,348;0) 2 sonucu döner.

=YUVARLA(2,5) 3 sonucunu verir.

=YUVARLA(987,65;-2) 1000 sonucunu verir.

ÇARPIM

Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir.

Syntax

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ÇARPIM(2;3;4) 24 sonucunu verir.

ÇARPINIM

Bir sayının çarpınımını verir( Faktoriyel ). Bir sayının çarpınımı, 1*2*3*...* sayı'ya eşittir.

Syntax

ÇARPINIM(Sayı)

Sayı faktöriyelini istediğiniz negatif olmayan sayıdır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. böyle hesaplanır 1*2*3*4* ... * Sayı.

=ÇARPINIM(0) tanımına göre 1 sonucunu verir.

Negatif bir sayının faktöriyeli "Geçersiz değişken" hatasını verir.

Example

=FACT(3) 6 değerini döndürür.

=N(DOĞRU) 1 değerini döndürür.

ÇOKTERİMLİ

Bir değerler toplamının faktoriyellerinin, çarpanların faktoriyellerine oranını verir.

Syntax

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ÇOKTERİMLİ(F11:H11) 1260 sonucunu verir, eğer F11 den H11 e kadar hücrelerde 2, 3 ve 4 değerleri varsa. Bu şu formüle karşılık gelir =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ÇİFT

En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Bir negatif sayı aşağısında bulunan çift tamsayıya yuvarlanır.

Syntax

ÇİFT(Sayı)

Sayı sıfırdan uzağa doğru, çift tam sayıya yuvarlanır.

Example

=BESINIR(5;1) 5'in 1'den büyük veya 1'e eşit olup olmadığını denetler. 1 sonucunu verir.

=ÇİFT(2) 2 değerini döndürür.

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

ÜS

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

ÜS(Sayı)

Sayı e tabanına uygulanmış üstür.

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

ÜSTDEĞEREYUVARLA

Sayıyı verilen duyarlılıkta sıfırın üstüne doğru yuvarlar.

Syntax

ROUNDUP(Number [; Count])

Sayı'yı sayım'daki ondalık haneye yuvarlar(sıfırdan uzağa). Eğer sayım verilmezse ya da sıfır ise tam sayıya yuvarlar. Sayım negatifse, işlev sayıyı 10, 100, 1000, vb bitişik hanelere yuvarlar.

Bu işlev sıfırdan uzağa doğru yuvarlar. Alternatifler için, ALTDEĞEREYUVARLA ve YUVARLA işlevlerine de bakın.

Example

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(1,1111;2) 1.12 sonucu döner.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(1,2345;1) 1,3 sonucunu verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(45,67;0) 46 değerini verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(-45,67) -46 sonucunu verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(987,65;-2) 1000 sonucu verir.

İŞARET

Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1'i, sayı 0 ise 0'ı ve sayı negatifse -1'i verir.

Syntax

İŞARET(Sayı)

Sayı işareti belirlenecek sayıdır.

Example

=BESINIR(5;1) 5'in 1'den büyük veya 1'e eşit olup olmadığını denetler. 1 sonucunu verir.

=N(DOĞRU) 1 değerini döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!