Mantıksal İşlevler

This category contains the Logical functions.

Mantıksal işlevlerde mantıksal olmayan argümanların kullanılması

Bu komuta erişmek...

Insert - Function - Category Logical


EYOKSA

Şayet hücrede bir #N/A (değer yok) hata değeri var ise DOĞRU değerini döndürür.

Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Syntax

EYOKSA(değer)

değer sınacak değer veya deyimdir.

Example

=EYOKSA(D3) sonuç olarak YANLIŞ verir.

EHATALIYSA

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Değer sonuç hatalı olduğunda veya eşit olmadığında döndürülecek değer veya ifadedir.

Alternatif_değer Değer hatalı olduğunda veya eşit olduğunda döndürülecek değer veya ifadedir.

Example

=EHATALIYSA(C8;C9) C8 hücresinde =1/0 değeri olduğu için C9 değerini döndürür, çünkü 1/0 bir sıfıra bölüm hatasıdır.

=EHATALIYSA(C8;C9) C8 hücresinde 13 değeri olduğu için C8 değeri olan 13'ü döndürür.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

DEĞİL

Bir mantıksal değeri tümler(tersine çevirir).

Syntax

DEĞİL(Mantıksal değer)

MantıksalDeğer tamamlanmış bir değerdir.

Example

=DEĞİL(A). Eğer A=DOĞRU ise DEĞİL(A), YANLIŞ değerini verir

DOĞRU

Mantıksal değer DOĞRU olarak ayarlanır. DOĞRU() işlevi herhangi değişken almaz ve daima DOĞRU mantıksal değeri döndürür.

Syntax

DOĞRU()

Example

Eğer A=DOĞRU ve B=YANLIŞ ise aşağıdaki örnekler ortaya çıkar:

=VE(A;B) YANLIŞ değeri verir

=YADA(A;B) DOĞRU değeri verir

=DEĞİL(VE(A;B)) DOĞRU değerini verir

EĞER

İşlemlerin mantıksal bir sınamasını yapar.

Syntax

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

Test DOĞRU veya YANLIŞ olabilen herhangi bir değer ya da terim.

O halde_değeri (İsteğe bağlı) mantıksal sınama DOĞRU değerini verirse hücreye girilecek ve görüntülenecek değer. bir başka işlevde girilebilir, koşul karşılanırsa bu işlev çalıştırılıp sonucu hücrede görüntülenir.

Yoksa_değeri (İsteğe bağlı) mantıksal sınama YANLIŞ değerini verirse hücreye girilecek ve görüntülenecek değer. bir başka işlevde girilebilir, koşul karşılanmamışsa bu işlev çalıştırılıp sonucu hücrede görüntülenir.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Example

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

VE

Bütün değişkenler DOĞRU ise DOĞRU değerini döndürür. Değişkenlerden her hangi bir tanesi YANLIŞ ise bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

12<13; 14>12, ve 7<6 koşullarının mantıksal değerleri kontrol edilir:

=VE(12<13;14>12;7<6) YANLIŞ değeri döner.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

XOR

Eğer tek sayıdaki bağımsız değişken sayısı DOĞRU olarak değerlendirilirse doğru döndürür.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C3) olabilir.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

YA DA

En azından bir değişken DOĞRU ise, DOĞRU değerini verir. Bu işlev tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa YANLIŞ mantıksal değerini verir.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

12<11; 13>22, ve 45=45 koşullarının mantıksal sonuçları sınanır.

=YA DA(12<11;13>22;45=45) DOĞRU sonucu verir.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

YANLIŞ

YANLIŞ mantıksal değeri ile döner. YANLIŞ() işlevi herhangi bir değişken gerektirmez ve daima YANLIŞ mantıksal değeri ile döner

Syntax

YANLIŞ()

Example

=YANLIŞ() YANLIŞ değeri verir

=DEĞİL(YANLIŞ()) DOĞRU değerini verir

Lütfen bizi destekleyin!