Bilgi İşlevleri

Bu kategori Bilgi işlevlerini içerir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Bilgi


Aşağıdaki tablodaki veri bazı işlevlerin açıklanması için örneklere bir temel oluşturur:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


BİLGİ

Geçerli çalışma ortamına özgü bilgi ile döner. İşlev tek bir metin değeri alır ve bu parametreye ait veri ile döner.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

BİLGİ("Metin")

Aşağıdaki tabloda metin için gerekli parametreler listelenmiştir "Metin" ve BİLGİ işlevindan dönen değerler.

"metin" için değer

Dönüş değeri

"osversion"

Uyumluluk nedeniyle, daima "Windows (32-bit) NT 5.01"

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple macOS
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

Ürün sürüm tanımlayıcısı, örneğin "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Uyumluluk nedenleriyle, daima 1.

"recalc"

Geçerli formül hesaplama kipi, "Otomatik" veya "Elle" değerlerinden birisi olabilir (LibreOffice yerelleştirilmiş dilinde görüntülenir)


note

Diğer hesap tablosu uygulamaları Metin parametresinde yerel değerleri kabul edebilir, fakat LibreOffice Calc sadece İngilizce değerleri kabul edecektir.


Example

=BİLGİ("release") kullanılmakta olan LibreOffice sürüm numarası ile döner.

=BİLGİ(D5) işlevi, D5 hücresi system metin dizesini içeriyorsa, işletim sistemi türünü verir.

EBOŞSA

Referans alınan hücre boş ise DOĞRU değerini döndürür. Bu işlev bir hücrenin içeriğinin boş olup olmadığını anlamak için kullanılır. Formül içeren bir hücre de boş değildir.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

EBOŞSA(değer)

değer sınanacak içeriktir.

Example

=EBOŞSA(D2) formülünün sonucu YANLIŞ olarak döner.

EFORMÜLSE

Bir hücre formül içeriyorsa DOĞRU değeri getirilir.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

EFORMÜLSE(başvuru)

başvuru İçeriğinin formül olup olmadığının sınanacağı hücrenin başvurusudur.

Example

=EFORMÜLSE(C4) formülü eğer C4 hücresi 5 sayısını içeriyorsa YANLIŞ sonucunu verir.

EHATA

#N/A hata tipi haricindeki hataları araştırır ve duruma göre DOĞRU veya YANLIŞ değerini döndürür.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

EHATA(değer)

Değer Sınaması yapılan #N/A hatasından başka hata oluşturan bir terim veya değerdir.

Example

=EHATA(C8) formülü C8 hücresinde =1/0 işlemi olduğu için DOĞRU değerini verir, çünkü 1/0 işlemi bir hatadır.

=EHATA(C9) C9 hücresi =YOKSAY() işlevini içerdiği için YANLIŞ değerini verir. Çünkü EHATA() #N/A hatasını ihmal eder.

EHATALIYSA

#N/A hata değerini de içeren hata şartlarını test eder, YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini döndürür.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

EHATALIYSA(değer)

değer test edilen sayı veya başvurudur. EHATALIYSA() bir hata var ise DOĞRU yok ise YANLIŞ değerini verir.

Example

=EHATALIYSA(C8) C8 hücresinde =1/0 değeri olduğu için DOĞRU verir, çünkü 1/0 bir sıfıra bölüm hatasıdır.

=EHATALIYSA(C9) C9 hücresinde =YOKSAY() formülü bulunduğu için DOĞRU değerini döndürür.

EHATALIYSA

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Değer sonuç hatalı olduğunda veya eşit olmadığında döndürülecek değer veya ifadedir.

Alternatif_değer Değer hatalı olduğunda veya eşit olduğunda döndürülecek değer veya ifadedir.

Example

=EHATALIYSA(C8;C9) C8 hücresinde =1/0 değeri olduğu için C9 değerini döndürür, çünkü 1/0 bir sıfıra bölüm hatasıdır.

=EHATALIYSA(C8;C9) C8 hücresinde 13 değeri olduğu için C8 değeri olan 13'ü döndürür.

EMANTIKSALSA

Değerin mantıksal sayı biçimi olup olmadığını test eder. (DOĞRU veya YANLIŞ).

Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Syntax

EMANTIKSALSA(değer)

Eğer değer bir mantıksal değerse (DOĞRU veya YANLIŞ), DOĞRU değerini aksi takdirde YANLIŞ değerini verir.

Example

=EMANTIKSALSA(99) YANLIŞ sonucunu verir, çünkü 99 mantıksal bir değer değil sayıdır.

=EMANTIKSALSA(EYOKSA(D4)) D4 hücresinin içeriği ne olursa olsun DOĞRU değerini verir, çünkü EYOKSA() işlevi mantıksal bir değer ile döner.

EMETİNDEĞİLSE

Hücre içeriğinin metin veya sayılardan oluştuğunu test eder. Eğer içerik metin ise YANLIŞ değeri döner.

Eğer bir hata oluşursa, bu işlev DOĞRU değerini verir.

Syntax

EMETİNDEĞİLSE(değer)

değer Sınaması yapılarak metin, mantıksal değer veya sayı olduğu araştırılacak, herhangi bir terim veya değerdir.

Example

=EMETİNDEĞİLSE(D2) D2 hücresi abcdef metnini içeriyorsa YANLIŞ döndürür.

=EMETİNDEĞİLSE(D9) formülü eğer D9 hücresi 8 girdisini içeriyorsa DOĞRU değerini verir.

EMETİNSE

Hücre içeriği metin ise değer DOĞRU olur.

Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Syntax

EMETİNSE(değer)

değer sınanacak olan bir değer, sayı veya hata değeridir.

Example

=EMETİNSE(D9) D9 hücresi abcdef gibi metin içeriyorsa, DOĞRU değeri döndürür.

=EMETİNSE(C3) C3 hücresi 3 gibi bir sayı içeriyorsa YANLIŞ değerini verir.

EREFSE

Değişkenin bir referans olup olmadığını test eder. Eğer değişken bir referans ise DOĞRU döndürülür, aksi taktirde YANLIŞ getirilir. Bu işleve bir referans verilir ise referans gösterilen değer bu işlev tarafından sınanmaz.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

EREFSE(değer)

Değer Başvuru olup olmadığı sınanacak değerdir.

Example

=EREFSE(C5) DOĞRU değerini verir, çünkü C5 geçerli bir başvurudur.

=EREFSE("abcdef") daima YANLIŞ değeri verir. Çünkü bir metin asla başvuru olamaz.

=EREFSE(4) YANLIŞ değerini verir.

=EREFSE(DOLAYLI("A6")) DOĞRU değerini verir, çünkü DOLAYLI işlevi bir başvuru ile döner.

=EREFSE(ADRES(1; 1; 2;"Çalışma Sayfası2")) YANLIŞ sonucunu verir, çünkü ADRES başvuruya benzemesine rağmen, bir metin döndüren işlevdir.

ESAYIYSA

Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa DOĞRU değeri döner.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

ESAYIYSA(değer)

değer sayı veya metin olduğu sınanacak bir terimdir.

Example

=ESAYIYSA(C3) eğer C3 hücresi 4 sayısını içeriyorsa, DOĞRU sonucunu verir.

=ESAYIYSA(C2) eğer C2 hücresi abcdef metnini içeriyorsa YANLIŞ verir.

EYOKSA

Şayet hücrede bir #N/A (değer yok) hata değeri var ise DOĞRU değerini döndürür.

Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Syntax

EYOKSA(değer)

değer sınacak değer veya deyimdir.

Example

=EYOKSA(D3) sonuç olarak YANLIŞ verir.

EYOKSA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Değer eşit olmadığında veya sonuç bir #N/A hatası olduğunda döndürülecek değer veya ifadedir.

Alternatif_değer Değer değeri eşit olduğunda veya sonuç bir #N/A hatası olduğunda döndürülecek değer veya ifadedir.

Example

=IFNA(D3;D4) D4 bulunmadığında veya D3 bir #N/A hatası ile sonuçlanmadığında D3 değerini döndürür.

FORMÜL

Hücrede bulunan formülü metin olarak görüntüler.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMÜL(Başvuru)

başvuru formül bulunan hücrenin başvurusudur.

Bir geçersiz başvuru veya formülsüz hücreye başvuru #N/A hata değeri verir.

Example

Eğer A8 hücresi =TOPLA(1;2;3) formülünü içeriyorsa

=FORMÜL(A8) Formülün metni, =TOPLA(1;2;3) döner.

GEÇERLİ

Bu işlev sonucu parçası olduğu formülün hesaplandığı hücredeki değere bağlar. ( Bir başka deyişle sonuç formülün hesaplanması anındaki değere bağlıdır.) Ana kullanım amacı, BİÇEM() işlevi ile kullanarak hücre içeriğine bağlı olarak hücrelere seçilmiş biçemleri uygulamaktır..

Syntax

GEÇERLİ()

Example

=1+2+GEÇERLİ()

Örnekte 6 sonucu elde edilir. Formül soldan sağa doğru hesaplanır: 1 + 2 eşit 3, tarih sonucuna kadar sonuç 3 olarak hesaplanmıştır, GEÇERLİ() görüldüğü anda önceki 3 gene eklenerek, sonuç 6 bulunmaktadır.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

Örnek A2 + B2 (BİÇEM sonucu burada 0 olur) sonucunu verir. Eğer toplam 10'dan büyükse Red biçemi hücreye uygulanacaktır. Daha fazla açıklama için BİÇEM işlevina bakın.

="choo"&GEÇERLİ()

Bu örnek choochoo sonucunu verir.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

HÜCRE

Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir.

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

bilgi_türü bilgi türünü tanımlayan karakter dizisidir. Karakter dizisi daima İngilizcedir. Büyük ve küçük harf isteğe bağlıdır. Türkçe büyük harf dönüşüm kuralları farklı olduğu için. Büyük harfleri kullanın.

Bilgi_türü

Anlamı

COL

Başvurulan sütunun numarasını verir.

=HÜCRE("COL";D2) 4 sayısını verir.

ROW

Başvurulan satırın numarasını verir.

=HÜCRE("ROW";D2) formülü 2 sayısını verir.

SHEET

Başvurulan çalışma sayfasının numarasını verir.

=Hücre("Sheet";'Çalışma Sayfası3'.D2) 3 döndürür.

ADDRESS

Başvurulan hücrenin mutlak adresiyle döner.

=HÜCRE("ADDRESS";D2) returns $D$2.

=HÜCRE("ADRES";ÇalışmaSayfası3.D2) $ÇalışmaSayfası3.$D$2 sonucunu döndürür.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2 değerini döndürür.

FILENAME

Başvurulan hücrenin dosya adını ve sayfa adını verir.

=HÜCRE("DOSYAADI";D2) formülü, eğer formülümüz X:\dr\own.ods dosyasında Çalışma sayfası1'de bulunmaktaysa, file:///X:/dr/own.ods'#$Çalışma Sayfası1 sonucunu verir.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1 değerini döndürür.

COORD

Tam Hücre adresini Lotus™ gösterimine göre görüntüler.

=HÜCRE("COORD"; D2) $A:$D$2 değerini verir.

=HÜCRE("COORD"; 'Çalışma Sayfası3'.D2) returns $C:$D$2 sonucunu verir.

CONTENTS

Biçimlendirme olmaksızın, başvurulan hücrenin içeriğiyle döner

TYPE

Hücre içeriklerinin türünü verir.

b = boş hücre

l = etiket. Metin, metin sonucu veren formül

v = değer. Bir formül ve sayı sonucu değer

WIDTH

Başvurulan sütunun genişliğini verir. Sütun genişliğine uyan varsayılan yazı tipi ve varsayılan yazı boyutunda (0)ların sayısı birimindedir. Sonuç tam sayıya yuvarlanır.

PREFIX

Başvurulan hücrenin hizalaması hakkında bilgiyle döner.

' = sola hizalı veya soldan girintili

" = sağa hizalı

^ = ortala

\ = tekrarlama (şu anda etkin değil)

PROTECT

Hücre koruma durumu hakkında bilgi verir.

1 = hücre korumalıysa

0 = hücre korumalı değilse

FORMAT

Sayı biçimini gösteren bir karakter dizisi (biçim kodu) ile geri döner.

, = binler ayraçlı sayı

F = binler ayracı olmayan sayı

C = Para birimi biçimi

S = üstel gösterim, örneğin, 1,234E+56.

P = Yüzdelik

Yukarıdaki biçimlerde ondalık ayracından sonraki ondalık haneler sayı olarak verilirler. Örnek: #,##0.0 sayı biçimi ,1 verir ve 00.000% sayı biçimi P3 sonucunu verir.

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY gibi benzer tarih formatlarıdır

D2 = DD-MM (GG-AA gün ve ay biçimi)

D3 = MM-YY (AA-YY tarih biçimi)

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS (GG-AA-YYYY SS:MM:NN tarih ve saat)

D5 = MM-DD (AA-GG tarih biçimi)

D6 = HH:MM:SS AM/PM (SS:DD:NN ÖÖ/ÖS saat biçimi)

D7 = HH:MM AM/PM (SS:DD ÖÖ/ÖS saat biçimi)

D8 = HH:MM:SS (saat dakika saniye biçimi)

D9 = HH:MM saat ve dakika

G = Diğer bütün biçimler

- (Eksi) biçim kodu sonunda = renkli biçimlendirilmiş negatif sayılar

() (parantezler) sondaki = biçim kodunda açılan parantez vardır

COLOR

Eğer negatif sayılar renkli olarak biçimlendirilmişse 1 değeri döner, aksi takdirde 0.

PARENTHESES

Eğer format kodu bir açılan parantez ( içeriyorsa 1 değerini verir. aksi takdirde 0.


Başvuru (İsteğe bağlı) sınanacak hücrenin pozisyonudur. Eğer Başvuru bir aralık ise, aralığın en üst solundaki hücre dikkate alınır. Eğer Başvuru yok ise, LibreOffice Calc formülün yerleştirilmiş olduğu hücrenin pozisyonunu kullanır. Microsoft Excel başvuru olarak imlecin yerleştirildiği hücreyi başvuru olarak kullanır.

N

Verilen parametrenin sayısal değerini döndürür. Eğer parametre metin veya YANLIŞ olursa 0 döndürür.

Eğer bir hata oluşursa fonksiyon hata değerini döndürür.

Syntax

N(değer)

Değer sayıya dönüştürülecek parametredir. N() eğer yapabilirse sayısal değer döndürür. TRUE ve FALSE mantıksal değerleri için sırasıyla 1 ve 0 döndürür. Metinler için 0 döndürür.

Example

=N(123) 123 sayısıyla döner

=N(DOĞRU) 1 değerini döndürür.

=N(YANLIŞ) 0 verir.

=N("abc") 0 sonucunu verir

=N(1/0) #DIV/0! değerini döndürür.

TEKMİ

Sayı tekse DOĞRU, sayı çiftse YANLIŞ döndürür.

Syntax

TEKMİ(değer)

değer sınacak olan değerdir.

Şayet değer bir tamsayı değilse ondalık noktadan sonraki haneler ihmal edilir. Ayrıca değerin işareti de ihmal edilir.

Example

=TEKMİ(33) DOĞRU değerini verir.

=EREFSE(4) YANLIŞ değerini verir.

=TEKMİ(3,999) DOĞRU değeri verir

=TEKMİ(-3,1) DOĞRU sonucunu verir

TEKMİ_ADD

Şayet hücredeki sayı 2'ye tam bölünemiyorsa DOĞRU değerini getirir.

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Syntax

TEKMİ_ADD(Sayı)

Sayı sınanacak sayıdır.

Example

=TEKMİ_ADD(5) 1 değeri verir.

TÜR

Değerin türünü döndürür; burada 1 = sayı, 2 = metin, 4 = Mantıksal değer, 8 = formül, 16 = hata değeri, 64 = dizi anlamına gelir.

Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür.

Syntax

TÜR(değer)

Değer veri tipinin belirlendiği değere bağlı bir değerdir.

Örnek (yukarıdaki örnek tabloya bakın)

=TÜR(C2) sonuç olarak 2 döner.

=TÜR(D9) 1 sonucunu verir.

YOKSAY

Hücrede #N/A hatası değerini döndürür.

Syntax

YOKSAY()

Example

=YOKSAY() hücre içeriğini #N/A hata değerine çevirir.

ÇİFTMİ

Değer bir çift tamsayı ise DOĞRU değerini verir, değer bir tek tamsayı ise YANLIŞ değeri döner.

Syntax

ÇİFTMİ(değer)

değer sınacak olan değerdir.

Şayet değer bir tamsayı değilse ondalık noktadan sonraki haneler ihmal edilir. Ayrıca değerin işareti de ihmal edilir.

Example

=EREFSE(4) YANLIŞ değerini verir.

=EREFSE(4) YANLIŞ değerini verir.

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

=ÇİFTMİ(-2,1) DOĞRU değeni verir

=EREFSE(4) YANLIŞ değerini verir.

ÇİFTMİ_ADD

Çift sayıları test eder, tam olarak ikiye bölünebilen çift sayılar 1 değerini getirir.

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Syntax

ÇİFTMİ_ADD(Sayı)

Sayı sınanacak sayıdır.

Example

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

=ÇİFTMİ_ADD(A1) eğer A1 hücresi 2 sayısını içeriyorsa 1 sonucunu verir.

Lütfen bizi destekleyin!