Date & Time Functions

Bu hesap tablosu işlevleri tarih ve zaman eklenmesi, ve düzenlenmesi için kullanılırlar.

Bu komuta erişmek...

Insert - Function - Category Date & Time


note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


LibreOffice bir tarih/zaman değerini içsel olarak sayısal bir değer olarak ele alır. Şayet tarih veya zaman değeri görüntülenen bir hücreye, sayısal bir biçem uygularsanız, değer sayıya dönüştürülür. Örneğin, 01/01/2000 12:00 PM, 36526.5 olarak dönüşür. ondalık değere kadar olan değer tarihe, ondalık hanelerdeki sayı ise saat'e karşılık gelir. Şayet bu şekilde sayısal bir tarih veya saat görüntülenmesini istemiyorsanız, sayı biçimini karşılık gelen tarih veya saat biçimine çevirin. Bunu yapabilmek için, tarih/saat değeri içeren hücreyi seçin, sağ tıklayarak kısayol menüsünü açın ve hücreleri biçimlendir komutunu seçin. Açılan hücreleri biçimlendir penceresinde Sayı sekmesi gerekli tarih/saat biçimlerini içerir.

Sıfırıncı gün temelinde tarih

Tarihler sıfır değeri kabul edilen bir başlangıç tarihinden itibaren aralık olarak hesaplanırlar. Sıfırıncı günü aşağıdakilerden birini yaparak ayarlayabilirsiniz:

Tarih sistemi

Kullan

'12/30/1899'

(varsayılan)

'01/01/1900'

(StarCalc 1.0 öncesinde kullanıldı)

'01/01/1904'

(Apple yazılımında kullanıldı)


Veri temelini seçmek için - LibreOffice Calc - Hesaplayı seçin.

warning

Farklı hesap tabloları arasında tarih değerleri içeren hücreleri kopyaladığınız ya da taşıdığınız zaman her iki hesap tablosu belgesi de aynı tarih sistemine ayarlanmış olmalıdır. Tarih sistemleri farklı ise, görüntülenen tarih değerleri değişecektir!


İki basamaklı yıllar

- LibreOffice - Genel içinde Yıl (iki rakamlı) alanını bulabilirsiniz. Bu iki rakamlı bilgi uygulayan dönemleri ayarlar. Burada yapılan değişiklikler aşağıdaki işlevlerin bazılarını etkiler.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

Time zone information is not used in Date and Time functions and cells.


İşlevler

Date & Time Functions

TARİH

DATEDIF

TARİHSAYISI

GÜN

GÜNLER

GÜN360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

SERİTARİH

SERİAY

SAAT

ISLEAPYEAR

ISOHAFTASAY

DAKİKA

AY

MONTHS

TAMİŞGÜNÜ

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL

ŞİMDİ

SANİYE

ZAMAN

ZAMANSAYISI

BUGÜN

HAFTANINGÜNÜ

HAFTASAY

HAFTASAY_ADD

HAFTAYSAY_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

İŞGÜNÜ

İŞGÜNÜ.ULUSL

YIL

YILORAN

YEARS

Lütfen bizi destekleyin!