İşlev

Etkin bir şekilde formüller oluşturmanıza yardımcı olan İşlev Sihirbazı'nı açar.

Sihirbazı başlatmadan önce, formülün ekleneceği konumu belirlemek için bir hücre veya hücre kümesi seçin.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Function.

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Function.

From toolbars:

Icon Function Wizard

İşlev Sihirbazı

From the keyboard:

+ F2


note

OASIS ağ adresi üzerinden ODFF (OpenDocument Format Formula) açıklama metnini indirebilirsiniz.


İşlev Sihirbazı iki sekmelidir: İşlevler sekmesi formüllerin oluşturulması için kullanılır, ve Yapı sekmesi oluşturulmuş formülün denetlenmesi için kullanılır.

İşlevler Sekmesi

Ara

Fonksiyon adının bir parçasını ara.

Sınıf

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

Tüm Kategori ve İşlev Listesi'ne göz atabilirsiniz.

İşlev

Seçilmiş olan kategoride bulunan işlevleri görüntüler. Bir işlev seçmek için çift tıklayın. Tek tıklama kısa bir işlev tanımı görüntüler.

Dizi

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

The Array option is identical to the +Shift+Enter command, which is used to enter and confirm formulas in the sheet. The formula is inserted as a matrix formula indicated by two braces: { }.

note

İki boyutlu diziler azami 128 x 128 hücreli olabilirler.


Bağımsız Değişken Giriş Alanları

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Daralt / Genişlet

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Icon shrink

Küçült

Icon Expand

Genişlet

İşlev sonucu

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Girilmesi gerekli olan değişkenlerin isimleri koyu olarak görüntülenir.

f(x) (seçilmiş işleve bağlıdır)

İşlev Sihirbazı'nın ikincil seviyesine ulaşmanızı sağlar. Böylece İşleviniz içine bir değer ya da referans yerine başka bir işlev yerleştirebilirsiniz.

Bağımsız Değişken/Parametre/Hücre başvurusu (seçilmiş işleve bağlıdır)

Görüntülenen metin alanları seçilmiş işlevinize bağımlıdır. Değişkenleri, doğrudan olarak değişken alanlarına girebileceğiniz gibi, sayfanızda hücreleri tıklayarak da seçebilirsiniz.

Sonuç

Hesaplamanın sonucunu veya bir hata iletisini görüntüler.

Formül

Oluşturulan formülü görüntüler. Girdilerinizi doğrudan burada yazın veya sihirbazı kullanarak formülü oluşturun.

Geri

Odağı formül bileşenlerine geri kaydırır.

tip

Çeşitli işlevler içeren kompleks bir formülden sadece bir işlevi seçmek için, formül penceresinde görünen işlevin üzerine çift tıklayın.


İleri

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

tip

Seçim penceresinde bir işleve çift tıklanırsa, işlev Formül penceresine aktarılır.


Tamam

Formül Sihirbazını sonlandırır ve formülü seçilen hücrelere iletir.

İptal

Pencereyi formülü oluşturmadan kapatır.

Yapı sekmesi

Bu sayfada işlevlerinizin yapısını görebilirsiniz.

note

İşlev Sihirbazı'nı içinde formül bulunan bir hücre üzerindeyken başlatırsanız, Yapı sekmesi açılır ve geçerli formülün bileşenleri gösterilir.


Yapı

işlevin yapısal görünümünü görüntüler. Elemanların önündeki artı ve eksi işaretine basarak görüntüleyip gizleyebilirsiniz.

note

Mavi noktalar doğru olarak girilmiş değişkenleri temsil eder. Kırmızı noktalar yanlış veri tiplerini temsil eder. Örneğin TOPLAM işlevinde değişkenlerden biri metin olarak girilmişse, bu giriş kırmızı olarak vurgulanır. TOPLAM sadece sayısal girişlere izin vermektedir.


Lütfen bizi destekleyin!