Insert Sheet

Yeni bir çalışma sayfasına eklenmek için kullanılacak yeni seçenekler tanımlar. Yeni bir çalışma sayfası oluşturabilir veya dosyadan var olan bir çalışma sayfasını ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


Konum

Belgenizde yeni bir sayfanın nereye ekleneceğini gösterir.

Geçerli sayfadan önce

Seçilmiş sayfanın önüne yeni bir sayfa ekler.

Geçerli sayfadan sonra

Seçilmiş sayfadan sonra yeni bir sayfa ekler.

Tablo

Varolan bir sayfadan veya yeni bir sayfadan belgenize eklenir.

Yeni tablo

Yeni bir sayfa yaratır. İsim alanında bir sayfa adı girin. İzin verilen karakterler sayılar, numaralar, boşluklar ve alt çizgilerdir.

Çalışma Sayfası Numarası

Yaratılacak sayfa sayısını belirler.

İsim

Yeni çalışma sayfasının adı belirlenir.

Çalışma Sayfalarını Yeniden Adlandırma

Dosyadan

Var olan bir belgeden çalışan belgeye bir sayfa ekler.

Gözat

Dosya seçmek için bir pencere açar.

Mevcut Çalışma Sayfaları

Araştır düğmesini kullanarak bir dosya seçerseniz, belgedeki sayfalar listede görüntülenir. Dosya yolu bu kutunun altında görüntülenir. Liste kutusundan eklenecek sayfayı seçin.

Bağlantı

Sayfayı kopya yerine köprü olarak eklemek için seçin. Köprüler geçerli içerikleri görüntüleyecek şekilde güncelleştirilirler.

Lütfen bizi destekleyin!