Sütunlar

Etkin hücrenin soluna veya sağına sütunlar ekler. Eklenecek sütun sayısı seçilen sütunlara bağlıdır. Hiç sütun seçilmezse bir sütun eklenir. Mevcut sütunlar sağa kaydırılır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Columns.

From the tabbed interface:

Choose Home - Column.

Choose Layout - Column.

From toolbars:

Icon Insert Column

Insert Columns


Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column after the column where the cursor is currently placed.

Lütfen bizi destekleyin!