Sütunlar

Etkin hücrenin soluna veya sağına sütunlar ekler. Eklenecek sütun sayısı seçilen sütunlara bağlıdır. Hiç sütun seçilmezse bir sütun eklenir. Mevcut sütunlar sağa kaydırılır.

Columns Before

Inserts a new column before the active cell.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns Before.


Columns After

Inserts a new column after the active cell.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns After.


Please support us!