Sütunlar

Etkin hücrenin soluna veya sağına sütunlar ekler. Eklenecek sütun sayısı seçilen sütunlara bağlıdır. Hiç sütun seçilmezse bir sütun eklenir. Mevcut sütunlar sağa kaydırılır.

Columns Before

Etkin hücrenin öncesine yeni bir sütun ekler.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns Before.


Columns After

Etkin hücrenin sonrasına yeni bir sütun ekler.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns After.


Lütfen bizi destekleyin!