Satırlar Ekle

Etkin hücrenin altına veya üstüne bir satır ekler. Eklenecek satır sayısı seçilen satır sayısına bağlıdır. Eğer hiç satır seçilmezse bir satır eklenir. Mevcut satırlar aşağı kaydırılır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Rows.

From the tabbed interface:

Choose Home - Row.

Choose Layout - Row.

From toolbars:

Icon Insert Row

Insert Row


Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Lütfen bizi destekleyin!