Satırlar Ekle

Etkin hücrenin altına veya üstüne bir satır ekler. Eklenecek satır sayısı seçilen satır sayısına bağlıdır. Eğer hiç satır seçilmezse bir satır eklenir. Mevcut satırlar aşağı kaydırılır.

Üste Satır

Etkin hücrenin üstüne yeni bir satır ekler.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Above.


Alta Satır

Etkin hücrenin altına yeni bir satır ekler.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Below.


Lütfen bizi destekleyin!