Hücre ekle

hücre eklepenceresini açar, bu diyalog ile ayarlanan seçeneklere göre yeni hücreler eklenir.Düzenle - Hücreleri sil komutunu seçerek hücreleri silebilirsiniz..

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Simge

Hücre ekle


Seçim

Bu alanda bir çalışma sayfasına hücre eklenmesi için uygun komutlar bulunur. Komuttan önce, hücre sayısı ve pozisyonu seçilmelidir.

Hücreleri Aşağı Taşı

Hücreler eklendiğinde, seçilen hücre aralığının içeriğini aşağı doğru aktarır.

Simge

Hücre ekle, aşağı

Hücreleri Sağa Taşı

Hücreler eklediğinde seçilmiş olan bölgenin içeriğini sağa doğru ekler.

Simge

Hücre ekle, sağa

Tam Satır

Bütün bir satır ekler. Eklenecek satır sayısı seçilmiş olan satır sayısı kadar olur. Eklenecek satır sayısı seçilmiş olan satır sayısı kadardır. Orijinal satırlar aşağı doğru kaydırılır.

Simge

Satır Ekle

Tam Sütun

Bütün bir sütun ekler. Eklenecek sütun sayısı seçilmiş olan sütun sayısı kadar olur. Orijinal sütun içeriği sağa doğru kaydırılır.

Simge

Sütun ekle

Lütfen bizi destekleyin!