Sayfa Sonu Ekle

Bu komut verilerinizin istediğiniz gibi sayfalandırılarak, basılabilmesi için elle satır ve sütun sonları ekler. Etkin hücrenin üstünde yatay bir sayfa sonu, solunda dikey bir sayfa sonu oluşturabilirsiniz.

Çalışma Sayfası - Sayfa Sonlandırıcıyı Sil seçeneği ile elle oluşturulan kesmeleri kaldırabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Sheet - Insert Page Break.


Satır Sonlandırma

Seçilmiş olan hücrenin üstüne bir satır sonu ekler. (yatay sayfa sonu)

Sütun Sonlandırma

Seçilmiş olan hücrenin soluna bir sütun sonu ekler. (dikey sayfa sonu)

Lütfen bizi destekleyin!