View Headers

Sütun ve satır üst bilgilerini görüntüler.

Sütun ve satır başlılarını gizlemek için bu menü girişindeki işareti kaldırın

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose View - View Headers.

From the tabbed interface:

Choose View - View Headers

On the View menu of the View tab, choose View Headers.

From toolbars:

Icon View Headers

View Headers


Aynı zamanda sütun ve satır başlıklarının görünümünü - LibreOffice Calc - Görünüm altından ayarlayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!