Delete Cells

Seçilen hücreleri, sütunları veya satırşarı tamamen siler. sağda veya allta kalan hücreler boşluğu doldururlar. Seçimi sil seçeneğinin saklandığına ve pencere yeniden çağrıldığında geri yüklendiğine dikkat edin.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Çalışma Sayfası - Hücreleri Sil'i seçin.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Seçim

Bu alan hücreler silindikten sonra sayfaların nasıl görüntüleneceğini belirleyen seçenekleri içerir.

Hücreleri yukarıya taşı

Silinmiş hücrelerin bıraktığı boşluğu alttaki hücrelerle doldurur.

Hücreleri sola taşı

Silinmiş hücrelerin yerine sağındaki hücreler taşınır.

Satır(lar)ın tümünü sil

En az bir hücre seçtikten sonra, çalışma sayfasından tüm satırı siler.

tip

This command is equivalent to .


Sütun(lar)ın tümünü sil

En az bir hücre seçtikten sonra, çalışma sayfasından tüm sütunu siler.

tip

This command is equivalent to .


Lütfen bizi destekleyin!