Hücre sil

Seçilen hücreleri, sütunları veya satırşarı tamamen siler. sağda veya allta kalan hücreler boşluğu doldururlar. Seçimi sil seçeneğinin saklandığına ve pencere yeniden çağrıldığında geri yüklendiğine dikkat edin.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Sil'i seçin.


Hücre penceresini sil

Seçim

Bu alan hücreler silindikten sonra sayfaların nasıl görüntüleneceğini belirleyen seçenekleri içerir.

Hücreleri yukarıya taşı

Silinmiş hücrelerin bıraktığı boşluğu alttaki hücrelerle doldurur.

Hücreleri sola taşı

Silinmiş hücrelerin yerine sağındaki hücreler taşınır.

Satır(lar)ın tümünü sil

En az bir hücre seçtikten sonra, çalışma sayfasından tüm satırı siler.

Sütun(lar)ın tümünü sil

En az bir hücre seçtikten sonra, çalışma sayfasından tüm sütunu siler.

Lütfen bizi destekleyin!