Rasgele Sayılarla Doldur

Herhangi bir hücre aralığını seçilen dağılım işlevi ve bu işlevin parametreleri ile otomatik üretilmiş sözde rastgele sayılarla doldur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Rastgele Sayı'yı seçin.


Veri

Hücre Aralığı

Rasgele sayılarla doldurulacak hücrelerin sınırlarını tanımlayın. Bir aralığı seçmişseniz burada görüntülenecektir.

Rasgele sayı üreteci

Dağılım

Rasgele sayı üretici için dağılım fonksiyonu.

Geçerli dağılım fonksiyonları ve parametreleri

Dağılım

Parametreler

Düzgün

 • En az: Örneğin en küçük değeri.

 • En çok: Örneğin en büyük değeri.

Düzgün Tamsayı

 • En az: Örneğin en küçük değeri.

 • En çok: Örneğin en büyük değeri.

Normal

 • Ortalama: Normal dağılımın ortalaması.

 • Standart Sapma: Normal dağılımın standart sapması.

Uyarı Simgesi

Sayıların oluşturulan ortalama ve standart sapması iletişim penceresine girilen Ortalama ve Standart Sapma'ya eşit olmayabilir.


Cauchy

 • Medyan: verinin medyanı veya konum parametresi.

 • Sigma: ölçek parametresi.

Uyarı Simgesi

Sayıların oluşturulan medyan ve sigma değerleri iletişim penceresine girilen verilere eşit olmayabilir.


Bernoulli

 • p Değeri: Başarı ihtimali.

Binom

 • p Değeri: Her denemenin başarı ihtimali.

 • Deneme sayısı: deneyin denemelerinin sayısı.

Ki Kare

 • Nu Değeri: serbestlik derecesini gösteren pozitif tam sayı.

Geometrik

 • p Değeri: Her denemenin başarı ihtimali.

Negatif Binom

 • p Değeri: Her denemenin başarı olasılığı.

 • Deneme sayısı: deneydeki denemelerin sayısı.


Seçenekler

Özel tohumlamayı etkinleştir

Rasgele sayı üretecinin başlangıç değerini bilinen bir Tohum değerine atayın.

Tohum

Rasgele sayı üretme algoritmasını başlatmak için değeri atayın. Bu rasgelemsi sayılar ile aynı diziyi yeniden oluşturacak rasgele sayı sayı üreticiyi başlatmak (tohumlamak) için kullanılır. Belirli bir dizi oluşturmak için pozitif bir tam sayı (1, 2, ...) girin veya bu özelliğe ihtiyacınız yoksa boş bırakın.

Yuvarlamayı etkinleştir

Round the number to a given number of Decimal Places.

Ondalık basamaklar

Üretilen sayıların ondalık basamaklarının sayısı.

Lütfen bizi destekleyin!