Sırayı doldur

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Not Simgesi

Bir seri doldurmadan önce hücre aralığını seçin.


Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Seri seçeneğini seçin.


Varsayılan tamamlama kurallarıyla bir seri doldurulmasına devam etmek için, Seriyi doldur diyaloğu açıldıktan sonra OtomatikDoldur seçeneğini seçin.

Yön

Yaratılan serilerin yönünü belirler

Aşağıya

Sütunda seçilmiş olan hücre aralığında tanımlanmış artış ve son değere göre aşağı doğru seriler yaratır.

Sağa

Seçilmiş olan hücre aralığında, tanımlanmış olan artış ile son değere kadar, soldan sağa doğru giden seriler yaratır.

yukarı

Sütunda seçilmiş olan hücre aralığında tanımlanmış artış ve son değere göre yukarı doğru seriler yaratır.

Solda

Seçilmiş olan hücre aralığında tanımladığınız artış ve bitiş değerine göre, sağdan sola doğru giden bir seri yaratır.

Seri Türü

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Doğrusal

Tanımladığınız artış miktarı ve bitiş değerine göre, doğrusal aritmetik sayı serisi yaratır.

Büyüme

Tanımlanmış olan artış ve son değere göre bir geometrik büyüme serisi yaratır.

Tarih

Tanımlanmış olan artış ve son tarihe göre bir tarih serisi yaratır.

Otomatik Doldur

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Otomatik doldur bir değer serisini tanımlanmış kalıba göre doldurur. 1,3,5 içeren bir seri 7,9,11,13,,, şeklinde otomatik doldurulur. Tarih ve zaman serileri de bu şekilde doldurulur; Örneğin 01.01.99 dan sonra, 15.01.99 geliyorsa 14 günlük bir aralık kullanılır.

Bitişik Hücreleri Veri Temelinde Doldurma

Zaman birimi

Bu alanda istenilen zaman birimini ayarlayabilirsiniz. Bu alan sadece Seri türü alanından Tarih seçeneği seçilmiş ise aktiftir.

Gün

Tarih seri tipi ile bu seçeneği kullanırsanız, yedi günlü seri tarihler üretilir. Arttırım birimi gündür.

İş günü

Tarih seri tipi ile bu seçeneği kullanırsanız, sadece beş günlü seri tarihler üretilir. Arttırım birimi gündür.

Ay

Tarih serisinin türünü ve bu seçeneğin Arttırım biriminin ay olduğunu gösteren bir seri oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

Yıl

Tarih serisinin türünü ve bu seçeneğin Arttırım biriminin yıl olduğunu gösteren bir seri oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

Başlangıç değeri

Seriler için başlangıç değerleri belirlenir. Sayı, tarih ve zaman kullanın.

Bitiş değeri

Seriler için son değer belirler. Sayılar, tarihler ve zaman kullanın.

Artış

"Artış" terimi verilmiş olan değer artışı miktarını gösterir. Her bir basamakta seçilmiş olan tipe göre serilerdeki artışı belirler Şayet doğrusal, büyüme ve tarih seri türleri seçilmiş ise girişler yapılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!