Çalışma Sayfalarını Doldur

Belirli bir sayfanın sayfalarını veya aralıklarını, seçili diğer sayfalardaki aynı hücrelere aktarmak için seçenekleri belirtir.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Çalışma Sayfası seçeneğini seçin.


Uyarı Simgesi

Bu menü komutu belgede en az iki sayfa seçmişseniz etkin olur.


Birden çok sayfa seçmek için, veya Shift tuşlarına basarken her bir sayfa sekmesine tıkla.

Bir alanı panoya kopyalamanın aksine, belirli bilgileri filtreleyebilir ve değerleri hesaplayabilirsiniz.

Çalışma Sayfasını Doldurma

This dialog is similar to the Paste Special dialog, where you can find additional tips.

Lütfen bizi destekleyin!