Sola

Seçilmiş olan en az iki sütunlu hücre aralığını, en sağdaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Sola seçeneğini seçin.


Sadece bir satır aralığı seçilmişse, en sağdaki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Eğer birden çok satır içeren aralık seçilmişse, karşılık gelen en sağdaki hücre içeriği diğerlerine kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!