Fill Up

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en alttaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

From toolbars:

Icon Fill Up

Fill Up


Eğer seçilmiş aralık sadece bir sütunsa, alttaki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Birden fazla sütun seçilmişse karşılık gelen alttaki hücrenin içeriği yukarıya doğru kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!