Yukarı

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en alttaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Yukarı seçeneğini seçin.


Eğer seçilmiş aralık sadece bir sütunsa, alttaki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Birden fazla sütun seçilmişse karşılık gelen alttaki hücrenin içeriği yukarıya doğru kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!