Sağa

Seçilmiş olan en az iki sütunlu hücre aralığını, en soldaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Sağa seçeneğini seçin.


Sadece bir satır aralığı seçilmişse, en soldaki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Eğer birden çok satır içeren aralık seçilmişse, karşılık gelen en soldaki hücre içeriği diğerlerine kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!