Fill Down

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en üstteki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

From toolbars:

Icon Fill Down

Fill Down

From the keyboard:

+ D


Eğer seçilmiş aralık sadece bir sütunsa üstteki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Birden fazla sütun seçilmişse karşılık gelen üstteki hücrenin içeriği aşağıya doğru kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!