Aşağı

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en üstteki hücrenin içeriği ile doldurur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur - Aşağı seçeneğini seçin.


Eğer seçilmiş aralık sadece bir sütunsa üstteki hücrenin içeriği diğerlerine de kopyalanır. Birden fazla sütun seçilmişse karşılık gelen üstteki hücrenin içeriği aşağıya doğru kopyalanır.

Lütfen bizi destekleyin!