Dolgu

Hücrelere içeriği otomatik doldurur.

Bu komuta erişmek...

Çalışma Sayfası - Hücreleri Doldur'u seçin.


Not Simgesi

LibreOffice Calc içerik menüleri hücreleri doldurmak için, ekstra seçenekler'e sahiptir.


Aşağı

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en üstteki hücrenin içeriği ile doldurur.

Sağa

Seçilmiş olan en az iki sütunlu hücre aralığını, en soldaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Yukarı

Seçilmiş olan en az iki satırlı hücre aralığını, en alttaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Sola

Seçilmiş olan en az iki sütunlu hücre aralığını, en sağdaki hücrenin içeriği ile doldurur.

Çalışma Sayfası

Belirli bir sayfanın sayfalarını veya aralıklarını, seçili diğer sayfalardaki aynı hücrelere aktarmak için seçenekleri belirtir.

Satırlar

Açılan penceredeki seçenekler ile Otomatik seriler üretilir. Yönü, artışı, zaman birimini ve seri tipini belirleyebilirsiniz.

İçerik menüsünü kullanarak hücrelerin doldurulması:

Please support us!