Üstbilgi/Altbilgi

Bir sayfa biçemi için, üst bilgi veya alt bilgi tanımlar veya biçimler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini seçin


Sol Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sol tarafında görüntülenecek metni girin.

Orta Alan

Üst bilgi veya alt bilginin ortasında görüntülenecek metni girin.

Sağ Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sağ tarafında görüntülenecek metni girin.

Üst bilgi/Alt bilgi

Listeden önceden tanımlanmış bir Üst bilgi ya da alt bilgi seçin.

Metin öznitelikleri

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Simge

Metin Öznitelikleri

Dosya Adı

Seçili üst/alt bilgi alanına bir dosya adı yer tutucu ekler. Sadece başlığı eklemek için tıklayın. Uzun tıklama ile başlık, dosya adı, yol/dosya adı'nın seçilebildiği bir alt menü açılır. Eğer bir başlık atanmamışsa, başlık yerine dosya adı atanır. (Dosya - Özellikler'ine bakın)

Simge

Dosya Adı

Çalışma Sayfası Adı

Seçili üst bilgi/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere belgenizdeki sayfa adı eklenir.

Simge

Çalışma Sayfası Adı

Sayfa

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasına otomatik artan numaralama yapılması sağlanır.

Simge

Sayfa

Sayfalar

Seçili üst/alt bilgi alanına belgenin toplam sayfa adedini gösteren bir yer tutucu ekler.

Simge

Sayfalar

Tarih

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli tarih eklenir.

Simge

Tarih

Zaman

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli zaman eklenir.

Simge

Zaman

Please support us!