Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

From toolbars:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers


Sol Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sol tarafında görüntülenecek metni girin.

Orta Alan

Üst bilgi veya alt bilginin ortasında görüntülenecek metni girin.

Sağ Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sağ tarafında görüntülenecek metni girin.

Üst bilgi/Alt bilgi

Listeden önceden tanımlanmış bir Üst bilgi ya da alt bilgi seçin.

Metin öznitelikleri

Yeni veya seçili metne formatlar atamak için bir iletişim penceresi açar. Metin Öznitelikleri iletişim penceresi Font, Font Efektleri ve Font Pozisyonu sekme sayfalarını içerir.

Icon Text Attributes

Metin Öznitelikleri

Dosya Adı

Seçili üst/alt bilgi alanına bir dosya adı yer tutucu ekler. Sadece başlığı eklemek için tıklayın. Uzun tıklama ile başlık, dosya adı, yol/dosya adı'nın seçilebildiği bir alt menü açılır. Eğer bir başlık atanmamışsa, başlık yerine dosya adı atanır. (Dosya - Özellikler'ine bakın)

Icon Folder

Dosya Adı

Çalışma Sayfası Adı

Seçili üst bilgi/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere belgenizdeki sayfa adı eklenir.

Icon Sheet Name

Çalışma Sayfası Adı

Sayfa

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasına otomatik artan numaralama yapılması sağlanır.

Icon

Sayfa

Sayfalar

Seçili üst/alt bilgi alanına belgenin toplam sayfa adedini gösteren bir yer tutucu ekler.

Icon Pages

Sayfalar

Tarih

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli tarih eklenir.

Icon Date

Tarih

Zaman

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli zaman eklenir.

Icon Time

Zaman

Lütfen bizi destekleyin!