Üstbilgi/Altbilgi

Bir sayfa biçemi için, üst bilgi veya alt bilgi tanımlar veya biçimler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini seçin


Sol Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sol tarafında görüntülenecek metni girin.

Orta Alan

Üst bilgi veya alt bilginin ortasında görüntülenecek metni girin.

Sağ Alan

Üstbilgi/Alt bilgi'nin sağ tarafında görüntülenecek metni girin.

Üst bilgi/Alt bilgi

Listeden önceden tanımlanmış bir Üst bilgi ya da alt bilgi seçin.

Metin öznitelikleri

Yeni veya seçili metne formatlar atamak için bir iletişim penceresi açar. Metin Öznitelikleri iletişim penceresi Font, Font Efektleri ve Font Pozisyonu sekme sayfalarını içerir.

Simge

Metin Öznitelikleri

Dosya Adı

Seçili üst/alt bilgi alanına bir dosya adı yer tutucu ekler. Sadece başlığı eklemek için tıklayın. Uzun tıklama ile başlık, dosya adı, yol/dosya adı'nın seçilebildiği bir alt menü açılır. Eğer bir başlık atanmamışsa, başlık yerine dosya adı atanır. (Dosya - Özellikler'ine bakın)

Simge

Dosya Adı

Çalışma Sayfası Adı

Seçili üst bilgi/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere belgenizdeki sayfa adı eklenir.

Simge

Çalışma Sayfası Adı

Sayfa

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasına otomatik artan numaralama yapılması sağlanır.

Simge

Sayfa

Sayfalar

Seçili üst/alt bilgi alanına belgenin toplam sayfa adedini gösteren bir yer tutucu ekler.

Simge

Sayfalar

Tarih

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli tarih eklenir.

Simge

Tarih

Zaman

Seçili üst/alt bilgi alanına bir yer tutucu ekler. Böylece belgenin her bir sayfasındaki alt/üst bilgilere geçerli zaman eklenir.

Simge

Zaman

Lütfen bizi destekleyin!