Gezgin

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Belgeye Genel Bakış için Gezgin

Gezgini görüntülemek için Görünüm - Gezgin 'i seçin.

Sütun

Hücre imlecinin, aynı satırda istediğiniz sütuna gitmesi için, sütun harfini girip enter'e basın.

Satır

Hücre imlecinin, aynı satırda istediğiniz satıra gitmesi için, satır harfini girip enter'e basın.

Veri alanı

Hücre imlecinin içinde bulunduğu dolu aralığı veri alanı olarak işaretler.

Simge

Veri alanı

Başlat

Geçerli veri aralığının başlangıcındaki hücreye gider. Böylece Veri Aralığı düğmesi ile alanı vurgulayabilirsiniz.

Simge

Başlat

Son

Geçerli veri aralığının sonundaki hücreye gider. Böylece Veri Aralığı düğmesi ile alanı vurgulayabilirsiniz.

Simge

Son

Değiştir

İçerik görünümünü değiştirir. Sadece seçilmiş olan gezgin ögesi ve alt ögeleri görüntülenir. Tüm ögelerin görünür olması için simgeye tekrar tıklayın.

Simge

Değiştir

İçerikler

Yorumları gizlemeye/göstermeye izin verir.

Simge

İçerikler

Senaryolar

Mevcut olan bütün senaryoları görüntüler. Senaryoyu uygulamak için ismine çift tıklayın. Sonuç sayfada gösterilir. Daha fazla bilgi için, Araçlar - Senaryolar'ı seçin.

Simge

Senaryolar

Eğer gezgin senaryoları görüntülüyorsa, bir senaryo girişi üzerine sağ tıklayarak ilgili komutlara ulaşabilirsiniz.

Sil

Seçilen senaryoyu siler.

Özellikler

Senaryoyu düzenle iletişim penceresini açar. Burada senaryo özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

Sürükleme türü

Sürükleme kipi için bir alt menü açar. Bir nesnenin gezgin'den bir belgeye sürüklenip bırakıldığında hangi eylemin gerçekleştirileceğine karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz kipe bağlı olarak köprü, bağlantı veya nesne kopyası yaratılması düğme simgesiyle görüntülenir.

Simge

Sürükleme Kipi

Köprü Olarak Ekle

Gezgin'den belgenize bir nesne sürükleyip bıraktığınızda, belgenize köprü olarak ekler. Sonra yaratılmış olan köprüyü tıklayarak ilgili nesneye imleci konumlandırabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Not Simgesi

Açık olan bir belgeye bir köprü eklerseniz bağlantıyı kullanmadan önce belgenizi kaydetmelisiniz.


Bağlantı olarak ekle

Gezgin'den bir belgeye bir nesne sürükleyip bıraktığınızda, bir köprü yaratır.

Kopya olarak ekle

Gezgin'den bir nesneyi sürükleyip bir belgeye bıraktığınızda nesnenin kopyasını oluşturur.

Nesneler

Belgenizdeki tüm nesneleri görüntüler.

Belgeler

Bütün açık belgelerin adlarını görüntüler. Gezgin'de açık olan diğer belgenin nesnelerini görmek için, belge ismini tıklayın. Belgenin durumu, belge isminden sonra parantez içinde (etkin, etkisiz) gösterilir.Pencere menüsü ile etkin belgeyi değiştirebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!