Yazdırma Önizleme

Yazdırılacak sayfanın önizlemesini görüntüler ya da önizlemeyi kapatır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Yazdırma Önizleme


Dökümandaki sayfalarda baştan sona kaymak ya da yazdırmak içinYazdırma Önizleme Çubuğu üzerindeki simgeleri kullanın.

Sayfaları kaydırarak gezinmek için+Page Up ve +Page Down tuşlarına da basabilirsiniz.

Not Simgesi

Yazdırma önizlemesindeyken belgenizi düzenleyemezsiniz.


Lütfen bizi destekleyin!