Görünüm Menüsü

Görünüm - Sütun ve Satır Üstbilgileri 'ni seçin.

Choose View - Value Highlighting.

Choose View - Formula Bar or View - Toolbars - Formula Bar.

Choose View - Page Break.

Lütfen bizi destekleyin!