VBA Makroları ile Çalışmak

Visual Basic for Applications (VBA) tüm Microsoft Office uygulamalarında tümleşik olarak bulunan Microsoft's Visual Basic'in bir gerçekleştirimidir.

VBA desteği tam olmamasına rağmen yaygın kullanılan desenlerin büyük bölümünü kapsar. Makroların çoğu Excel API'sinin ( Range, Worksheet, Workbook gibi) yönetilebilir bir alt kümesini kullanırlar ve bu nesnelerle birlikte onlarla kullanılan yöntem ve özellikleri de desteklerler.

Microsoft Office belgesini çalıştırılabilir VBA makrolarıyla yüklemek

- Yükle/Kaydet - VBA Özelliklerini seç ve Çalıştırılabilir kod kutucuğunu işaretle. Sonra belgeni yükle/aç.

Çalıştırılabilir kod

VBA (Uygulamalar için Visual Basic) çalışmaya hazır halde yüklenecektir. Eğer bu onay kutusu işaretlenmezse, VBA kodu yorum satırı olacak ve böylece incelenebilecektir ama çalışmayacaktır.

tip

VBA kodu yüklendikten sonra LibreOffice her Basic modülüne Option VBASupport 1 ifadesini ekleyerek VBA ifadeleri, fonksiyonları ve nesnelerine kısıtlı desteği etkinleştirir. Daha fazla bilgi için Option VBASupport İfadesi bölümüne bakın.


VBA Makrolarını Çalıştırmak

VBA makrolarını çalıştırmak LibreOffice Basic makrolarını çalıştırmakla aynıdır.

Uyarı Simgesi

VBA desteği tam olmadığından VBA kodunu düzenlemeniz ve eksik LibreOffice Basic nesnelerini, ifadelerini ve fonksiyonlarını yazmalısınız.


VBA Makrolarını Düzenlemek

VBA makroları LibreOffice Basic IDE'siyle düzenlenebilir.

Lütfen bizi destekleyin!