UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

CreateUnoService Function

ProcessServiceManager ile bir Uno servisi ilklendirir.

CreateUnoDialog Fonksiyonu

Basic çalışma zamanı sırasında Uno iletişim penceresini temsil eden Basic Uno nesnesi oluşturur.

CreateUnoListener Fonksiyonu

Bir Dinleyici örneği oluşturur.

CreateUnoValue Fonksiyonu

Uno tür sistemi işaret eden sıkı yazılmış değeri olan bir nesneyi temsil eder ve onu geri döndürür.

CreateObject Fonksiyonu

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

EqualUnoObjects Fonksiyonu

Eğer belirtilen iki Basic Uno nesnesi aynı Uno nesnesini temsil ediyorsa, Doğru döner.

CreateUnoService Function

ProcessServiceManager ile bir Uno servisi ilklendirir.

DialogLibraries Object

GetDefaultContext Fonksiyonu

Eğer mevcutsa işlem servis faktörünün varsayılan içeriğini, değilse boş bir başvuru döndürür.

GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces Fonksiyonu

Bir Basic Uno nesnesinin belirli Uno arayüzlerini destekleyip desteklemediğini test eder.

IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!