UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

CreateUnoService Fonksiyonu

ProcessServiceManager ile bir Uno servisi ilklendirir.

GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

CreateUnoDialog Fonksiyonu

Basic çalışma zamanı sırasında Uno iletişim penceresini temsil eden Basic Uno nesnesi oluşturur.

CreateUnoListener Fonksiyonu

Bir Dinleyici örneği oluşturur.

CreateUnoValue Fonksiyonu

Uno tür sistemi işaret eden sıkı yazılmış değeri olan bir nesneyi temsil eder ve onu geri döndürür.

CreateObject Fonksiyonu

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

EqualUnoObjects Fonksiyonu

Eğer belirtilen iki Basic Uno nesnesi aynı Uno nesnesini temsil ediyorsa, Doğru döner.

HasUnoInterfaces Fonksiyonu

Bir Basic Uno nesnesinin belirli Uno arayüzlerini destekleyip desteklemediğini test eder.

IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.

GetDefaultContext Fonksiyonu

Eğer mevcutsa işlem servis faktörünün varsayılan içeriğini, değilse boş bir başvuru döndürür.

StarDesktop

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent İfadesi

Etkin bileşeni adresler ki özellikleri okunup ayarlanabilsin. ThisComponent, Basic'in ait olduğunu belgeyi gösteren, Basic belgesinden kullanılır. ThisComponent tarafından ulaşılan nesne türü belge türüne bağlıdır.

Please support us!