UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

GetDefaultContext Fonksiyonu

Eğer mevcutsa işlem servis faktörünün varsayılan içeriğini, değilse boş bir başvuru döndürür.

GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog Fonksiyonu

Basic çalışma zamanı sırasında Uno iletişim penceresini temsil eden Basic Uno nesnesi oluşturur.

CreateUnoListener Function

Bir Dinleyici örneği oluşturur.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

CreateUnoValue Fonksiyonu

Uno tür sistemi işaret eden sıkı yazılmış değeri olan bir nesneyi temsil eder ve onu geri döndürür.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

HasUnoInterfaces Fonksiyonu

Bir Basic Uno nesnesinin belirli Uno arayüzlerini destekleyip desteklemediğini test eder.

IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.

CreateObject Function

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Lütfen bizi destekleyin!