Basic IDE'deki klavye kısayolları

Basic IDE'de aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:

İşlem

Klavye kısayolu

Program daha önce orada durduysa, kodu mevcut durdurma noktasından ya da ilk satırdan başlayarak çalıştır.

F5

Stop

Shift+F5

İmlecin bulunduğu değişkene izle ekle.

F7

Her durumdan sonra tek adım, ilk satırdan başlayarak veya programın çalışmasının önceden durduğu durumdan.

F8

F8 ile tek atım, fonksiyon çağrısının tek bir durum olduğunu varsayılır.

Shift+F8

Mevcut satıra bir durdurma noktası atar veya kaldırır, veya mevcut seçime tüm durdurma noktalarını atar veya kaldırır.

F9

Geçerli satırdaki kesme noktasını veya geçerli seçimdeki tüm kesme noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Shift+F9


Çalışan bir makro Shifit++Q tuşları ile iptal edilebilir, aynı zamanda Basic IDE dışından da. Eğer Basic IDE içerisindeyseniz ve makro bir durdurma noktasında sonlandıysa, Shift++Q tuşları makronun çalışmasını durdurur, fakat bunu sadece sonraki F5, F8 veya Shift+F8 tuşlarından sonra anlayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!