Makro

Seçili grafik, çerçeve veya OLE nesnesi seçildiğinde çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Seçili nesneye bağlı olarak, fonksiyon ya Nesne iletişim penceresinin Makro sekmesinde veya Makro Ata iletişim penceresi içerisinde bulunur.

Olay

Seçili nesneye mevcut olarak atanmış makrolar ile ilgili olayları lisyeler.

Takip eden tablo belgenizdeki nesneler tarafından bağlantı verilmiş makroları ve olayları açıklar.

Olay

Olay başlatıcısı

OLE nesnesi

Grafik

Çerçeve

Otomatik metin

ImageMap alanı

Köprü

Nesneye tıkla

Nesne seçildi.

Fare oku nesne üzerinde

Fare nesnenin üzerinde hareket eder.

Köprüyü Harekete Geçir

Köprünün atandığı nesne tıklandı.

Fare oku nesne üzerinden dışarı çıktı

Fare nesne üzerinden hareket eder.

Grafik yüklemesi başarılı

Grafikler başarıyla yüklendi.

Grafik yüklemesi kesildi

Grafiklerin yüklenmesi kullanıcı tarafından durduruldu (örneğin sayfa indirilirken).

Grafik yüklemede hata

Grafikler başarı ile yüklenemedi, örneğin, eğer grafik bulunmadıysa.

Alfa karakterlerin girdisi

Metin klavyeden girildi.

Alfa olmayan karakter girişi

Yazdırılamaz karakterler klavyeden girilir, örneğin, sekmeler ve satır kesmeleri.

Çerçeve boyutunu değiştir

Çerçeve fare ile yeniden boyutlandırıldı.

Çerçeveyi taşı

Çerçeve fare ile taşındı.

Otomatik metin eklemeden önce

Bir metin bloğu girilmeden önce.

Otomatik metin ekledikten sonra

Bir metin bloğu girildikten sonra.


Makrolar

Seçilen olay gerçekleştiğinde çalıştımak istediğiniz makroyu seçin.

Çerçeveler olayları fonksiyonlara bağlamanıza izin verir, böylece fonksiyon olayı veya LibreOffice Writer'ı işlediğini belirleyebilir.

Sınıf

Açık LibreOffice belgelerini ve uygulamalarını listeler. Makroları kaydetmek istediğiniz konuma tıklayın.

Makro adı

Kullanılabilir makroları listeler. Seçilen nesneye atamak istediğiniz makroya tıklayın.

Ata

Seçilen makroyu belirtilen olaya atar. Atanan makronun girdileri olaydan sonra ayarlanır.

Kaldır

Seçilen öğeye atanmış makroyu kaldırır.

Makro seçimi

Atamak istediğiniz makroyu seçin.

Lütfen bizi destekleyin!