Round Fonksiyonu [VBA]

Yuvarla işlevi, belirli bir sayıya yuvarlanmış bir sayı döndürür.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

ifade: Gerekli. Yuvarlanacak sayısal ifade.

basamaksayısı: Seçimsel. Yuvarlamada ondalığın sağında kaç basamak olacağını belirtir. Varsayılan 0'dır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Please support us!